Creativity Strategy for Mathematics Instruction / KREATIVNA STRATEGIJA U NASTAVI MATEMATIKE

Valerija Pintér Krekić, Josip Ivanović

Abstract


Abstract
Creativity is at the highest level of man's intellectual abilities, and the most precious mission of a modern school is to develop creative capacities and foster creativity in students. However, the practice of mathematics instruction often uses rigid algorithms and so inhibits students to develop sensitivity to problems, flexibility of mind, fluency of ideas, and originality in solving problems. Poor efficiency and unpopularity of mathematics instruction are the most common consequences of this situation.This paper aimed at developing a creativity strategy for mathematics instruction in lower grades of primary school, and at verifying the outcomes of creativity-based instruction. We developed a methodological framework for fostering creativity in this type of instruction, and carried out experimental research into the efficiency of the defined system for fostering creativity in initial mathematics instruction. Our wish was to contribute to updating and improving initial mathematics instruction.
Key words: fluency; originality; redefinition; sensitivity to problems; wealth of ideas.
---
Kreativnost predstavlja najviši stupanj čovjekovih intelektualnih sposobnosti te je najvažnija misija moderne škole razviti kreativne sposobnosti i njegovati kreativnost kod učenika. Međutim, način na koji se izvodi nastava matematike često uključuje stroge algoritme i tako sprječava učenike u razvijanju sposobnosti prepoznavanja matematičkih problema, fleksibilnog načina razmišljanja, protoka ideja te originalnosti u rješavanju problema. Slaba učinkovitost i nepopularnost nastave matematike najčešće su posljedice takve situacije. Ovaj rad ima za cilj razviti kreativnu strategiju za nastavu matematike u nižim razredima osnovne škole te provjeriti rezultate nastave temeljene na principu kreativnosti. Osmislili smo metodički okvir za poticanje kreativnosti u nastavi te smo proveli eksperimentalno istraživanje o učinkovitosti definiranog sustava za poticanje kreativnosti u početnoj nastavi matematike. Naša je želja dati doprinos osuvremenjivanju i poboljšanju početnog stupnja nastave matematike.
Ključne riječi: tečnost, originalnost, redefiniranje, sposobnost prepoznavanja  matematičkih problema, bogatstvo ideja.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i2.290

Refbacks

  • There are currently no refbacks.