Preparing Pupils for Creative Language Production /Priprema učenika za kreativnu jezičnu proizvodnju

Dusanka Popovic

Abstract


Abstract

The paper presents and analyzes the results of a detailed research of teaching written language production in primary schools in Montenegro. The aim of the research was to determine how, from the perspective of pupils, the process of teaching and learning takes place in primary schools when the creative language production of pupils is concerned. In order for pupils to be successful in the above area, it is important that teachers apply varied and meaningful activities that will prepare pupils for such an act. Therefore, during the research, by using the survey technique and questionnaire, we sought to find out pupils’ interest in the subject of mother tongue and literature, discussing how the creative writing activity, i.e. text creation, positions on that list. After that, we tried to determine what activities are particularly suitable for pupils as preparation for written language production and, finally, what actually happens in their classes, that is, whether pupils assess these exercises as useful. The hypotheses have been confirmed because the pupils in the seventh, eighth and ninth grade (third cycle), in different percentages, recognize the presence of a variety of activities offered as a useful preparation for their successful written expression. Based on the analysis of the obtained results, a number of conclusions have been drawn that can be merged into one that reads: in the phase of preparing primary school pupils for written language production, teachers apply different and purposeful activities concerning the themes and structure of written composition.

Key words: creative writing; preparation; teaching; text; writer.

 

---

 

Sažetak

U tekstu se iznosi i analizira dio rezultata obimnijeg istraživanja nastave pisanog izražavanja u osnovnim školama u Crnoj Gori, čiji je cilj bio utvrditi kako se, iz perspektive učenika, u osnovnim školama odvija proces poučavanja i učenja s obzirom na učeničku kreativnu jezičnu proizvodnju. Da bi učenici u njoj bili uspješni, važno je da učitelji primjenjuju raznovrsne i svrsishodne aktivnosti koje će ih za taj čin pripremiti. Zato smo, tijekom istraživanja, koristeći se tehnikom anketiranja i anketnim upitnikom, nastojali saznati što učenike posebno zanima na satima materinskoga jezika i književnosti, razmatrajući gdje se na tom popisu nalazi aktivnost kreativnog pisanja, tj. stvaranja teksta. Nakon toga smo nastojali utvrditi koje aktivnosti učenicima posebno odgovaraju kao priprema za pisanu jezičnu proizvodnju i, na kraju, što se zaista, s tom svrhom, događa u njihovim razredima, tj. procjenjuju li te vježbe učenici kao korisne. Postavljene su hipoteze potvrđene jer učenici sedmog, osmog i devetog razreda (treći ciklus), u različitim postotcima, prepoznaju prisustvo raznovrsnih aktivnosti koje su ponuđene kao korisna priprema za njihovo uspješno pisano stvaralaštvo. Na osnovi analize dobivenih rezultata izvedeno je više zaključaka koje možemo ujediniti u zaključak: učitelji u fazi pripreme za pisanu jezičnu proizvodnju učenika u osnovnoj školi primjenjuju različite i svrsishodne aktivnosti koje se tiču tematike i strukture pisanoga sastava.

Ključne riječi: kreativno pisanje; nastava; priprema; stvaratelj; tekst. 

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2851

Refbacks

  • There are currently no refbacks.