The Effectiveness of Applying Innovative Curriculum in Physical Education Classes / Učinkovitost primjene inovativnih programskih sadržaja u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture

Sanja Mandarić, Vojin Jovančević, Sabolcs Halasi, Josip Lepeš

Abstract


Abstract

The aim of this research was to identify the effect of programmed classes of step aerobics in 7th grade female pupils. The research was conducted on the sample of 63 seventh-grade female pupils, divided into the experimental (n=32) and control (n=31) target groups. The effects of step aerobics were observed in the area of motor abilities (16 variables) and cardio-respiratory functions (3 variables). The step aerobics classes lasting for eight weeks and conducted within regular PE classes represented the experimental factor. ANOVA 2x2 results indicate that step aerobics classes statistically significantly contributed to the improvement of 15 variables of the experimental group compared to the control group in the area of motor abilities and all variables in the area of cardio-respiratory functions. The greatest improvement was detected in non-rhythmic drumming (F=263.43; p˂0.001), hand and feet drumming (F=103.83; p˂0.001) and maximum oxygen consumption (F=104.29; p˂0.001). Based on the obtained results, we can conclude that step aerobics classes, as an innovative programme component, have practical use in teaching aiming to distribute exercise in a precise manner and to achieve objectives and tasks of physical education. 

Key words: cardio-respiratory functions; female pupils; modern teaching; motor abilities; step aerobics.


---


Sažetak

Cilj istraživanja bio je utvrditi učinke programirane nastave step aerobika kod učenica sedmih razreda osnovne škole. Istraživanje je provedeno na uzorku od 63 učenice sedmih razreda osnovne škole, podijeljenih metodom ciljanog uzorka na eksperimentalnu (n=32) i kontrolnu (n=31) skupinu. Učinci step aerobika praćeni su u prostoru motoričkih sposobnosti (16 varijabli) i kardiorespiratornih funkcija (3 varijable). Eksperimentalni čimbenik predstavljala je nastava step aerobika koja je trajala osam tjedana i koja je ostvarena u okviru redovite nastave tjelesne i zdravstvene kulture. Rezultati ANOVA 2x2 ukazuju na to da je nastava step aerobika statistički značajno utjecala na poboljšanje 15 varijabli iz prostora motoričkih sposobnosti i svih varijabli iz prostora kardiorespiratornih funkcija eksperimentalne skupine u odnosu na kontrolnu. Najveći napredak zamijećen je u neritmičkom bubnjanju (F=263.43; p˂0.001), bubnjanju rukama i nogama (F=103.83; p˂0.001) i maksimalnoj potrošnji kisika (F=104.29; p˂0.001). Na temelju dobivenih rezultata može se zaključiti da nastava step aerobika kao inovativan programski sadržaj ima praktičnu primjenljivost u nastavi s ciljem preciznog doziranja vježbanja i ostvarenja cilja i zadataka tjelesne i zdravstvene kulture.

Ključne riječi: kardiorespiratorne funkcije; motoričke sposobnosti; step aerobik; suvremena nastava; učeniceFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i3.2814

Refbacks

  • There are currently no refbacks.