SECONDARY SCHOOL STUDENTS AND THEIR KNOWLEDGE ABOUT HEALTH-RELATED PHYSICAL FITNESS AND SPORT / SREDNJOŠKOLSKI UČENICI I NJIHOVO ZNANJE O VAŽNOSTI TJELESNE SPREME I SPORTA ZA ZDRAVLJE

Marjeta Kovač, Bojan Leskošek, Gregor Jurak

Abstract


ABSTRACT


This study evaluated physical education knowledge according to gender, secondary school programme, year of study and type of knowledge. The results of multivariate analysis of variance show that the programme of study had the highest impact (20.2% of the variance) on both dependent variables (conceptual and specific knowledge), the impact of gender was about half as high (11.7% of the variance), whereas the impact of the year of study was much lower (3.5% of the variance). The students from grammar school programmes had more knowledge than students from the other two secondary school programmes. Males scored higher than females, especially on specific knowledge. In technical and vocational programmes, there is no impact of the year of study on the knowledge exhibited by female students.
As a result, physical education teachers should have more knowledge and skills in order to educate students about health-related physical fitness. They will need to acquire special didactic competences, particularly when teaching girls in technical and vocational secondary schools.
Key words: gender, physical education knowledge, secondary school.

-----

SAŽETAK

Ovo istraživanje ispitalo je znanje tjelesne i zdravstvene kulture prema spolu, srednjoškolskom obrazovnom programu, godini učenja i vrsti znanja. Rezultati multivarijatne analize varijanci pokazali su da je obrazovni program imao najveći utjecaj (20,2 % varijance) na obje zavisne varijable (konceptualno i specifično znanje), utjecaj spola bio je jednako značajan (11,7% varijance), dok je utjecaj godine učenja bio prilično slabiji (3,5% varijance). Učenici koji pohađaju gimnazijske obrazovne programe imali su veće znanje od učenika iz druga dva srednjoškolska obrazovna programa. Muški učenici imali su bolje rezultate od učenica, posebno u specifičnim znanjima. U tehničkim i strukovnim obrazovnim programima nije primijećen utjecaj razreda kojega učenice pohađaju na znanje koje su pokazale.
Shodno tomu, nastavnici tjelesne kulture trebali bi imati više znanja i vještina da bi obrazovali učenike o učinku tjelesne spreme na zdravlje. Oni će morati usvojiti posebne didaktičke kompetencije, pogotovo kada poučavaju učenice u tehničkim i strukovnim srednjim školama.
Ključne riječi: spol, znanje tjelesne kulture, srednja škola.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v14i4.275

Refbacks

  • There are currently no refbacks.