The Role of Pedagogical Content Knowledge and Experience of Elementary School Teachers in the Implementation of Inquiry Teaching / Uloga metodičkog znanja i iskustva učitelja u provedbi istraživačke nastave

Ivana Perković Krijan, Siniša Opić, Majda Rijavec

Abstract


Abstract
The aim of the study was to assess the predictive value of pedagogical content knowledge of inquiry science and society teaching in explaining the frequency of its implementation. The sample of 320 elementary school teachers from Eastern Croatia were included in the study. Two measures were used for assessing their pedagogical content knowledge about inquiry teaching:  knowledge presented in the lesson plans and self-assessed pedagogical content knowledge of inquiry teaching. The participants’ experience of inquiry learning throughout their education and the frequency of its implementation in teaching science and society were assessed with the use of a questionnaire specially designed for this study. The obtained results show that the teachers’ pedagogical content knowledge of inquiry teaching and their experience of inquiry learning throughout education explained 32% of the variance related to the frequency of their implementation of inquiry teaching. The same variables explained 38% of the variance regarding the implementation of inquiry activities. Additionally, the results reveal that the teachers assessed their pedagogical content knowledge of inquiry teaching as very good. Their knowledge as presented in the lesson plans was rather poor and suggested a low level of the pedagogical content knowledge of inquiry science and society teaching, indicating that the teachers are not familiar enough with the phases and activities of inquiry teaching.Key words: experience related to learning through inquiry; inquiry-based teaching; pedagogical content knowledge of inquiry teaching; elementary school teachers; science and society. 
---
Sažetak
Cilj je ovog istraživanja ispitati prediktivnu vrijednost metodičkog znanja o istraživačkoj nastavi i iskustva učitelja tijekom školovanja za objašnjenje učestalosti provedbe istraživačke nastave u Prirodi i društvu. U istraživanju je sudjelovalo 320 učitelja primarnog obrazovanja s područja istočne Hrvatske, a uzorak je sastavljen kao uzorak klastera. Razina metodičkog znanja učitelja o istraživačkoj nastavi procjenjivana je na temelju dviju procjena: nastavnih priprema i samoprocjene metodičkog znanja o istraživačkoj nastavi. Iskustva istraživačke nastave tijekom školovanja i učestalost njezine provedbe u Prirodi i društvu procjenjivani su na temelju upitnika koji su konstruirani za potrebe ovog istraživanja. Rezultati su pokazali da se 32 % varijance provedbe strategije može objasniti procjenama metodičkog znanja i procjenama iskustva u istraživačkoj nastavi tijekom školovanja, a da iste prediktorske varijable objašnjavaju 38 % varijance primjene istraživačkih aktivnosti. Ovo je istraživanje pokazalo da učitelji smatraju da je razina njihova metodičkog znanja o istraživačkoj nastavi vrlo dobra, a da rezultati znanja iskazanoga u nastavnoj pripremi zapravo pokazuju da učitelji imaju vrlo nisku razinu metodičkog znanja o istraživačkoj nastavi Prirode i društva, odnosno da nedovoljno poznaju etape i temeljne aktivnosti istraživačke nastave. Ključne riječi: iskustvo istraživačke nastave; istraživačke aktivnosti; metodičko znanje o istraživačkoj nastavi; Priroda i društvo; učitelji razredne nastave.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2710

Refbacks

  • There are currently no refbacks.