Musical Temperament from a Developmental Perspective / Glazbeni temperament s razvojne točke gledišta

Zoran Mihajlovski

Abstract


AbstractAn empirical differential study examining differences in personality traits and general intellectual ability among three different age-based groups of classical musicians (students attending a music high school, music university students and senior professionals with university degree in music) was conducted on Macedonian sample (288 respondents in total). Individual differences were tested employing four measuring instruments: 16PF, EPQ and NEO PI-R personality inventories, as well as the FRT (TRL) as an IQ test.A differential (one-way ANOVA) approach based statistical data processing indicated several major differences in personality traits, but not in general intelligence among the groups. High school students proved to be more extroverted and more uncompromising, but also less conscientious and with lesser imagination than adults, while university students showed proneness to fantasy, unconventionality and appreciation of art and beauty more than others. Overall, the university students scored more or less somewhere between the high-school students and the adult musicians on a vast majority of measured traits, which suggests the existence of specific developmental line of the differential traits, alongside the age, experience and musicianship growth.Key words: age; individual differences; musicians; musicianship; personality traits.
---
SažetakEmpirijsko istraživanje razlika u crtama ličnosti i općoj intelektualnoj sposobnosti kod tri dobne skupine glazbenika klasične glazbe (učenika srednje glazbene škole, fakultetskih studenata glazbe i odraslih profesionalnih glazbenika s fakultetskom diplomom iz područja glazbe) provedeno je na uzorku od ukupno 288 ispitanika. Individualne razlike testirane su uporabom četiri mjerna instrumenta: inventara ličnosti 16PF, EPQ i NEO PI-R, kao i FRT (TRL) kao testa opće intelektualne sposobnosti.Diferencijalnim pristupom (ANOVA) u statističkoj obradi podataka pokazano je nekoliko uočljivih razlika u crtama ličnosti, ali ne i u općoj inteligenciji između tri skupine. Učenici su se pokazali ekstrovertiranijima i rigidnijima, ali i manje savjesnijima, zatim niže imaginacije u usporedbi s odraslim profesionalcima, a studenti glazbe pokazali su iznadprosječnu sklonost imaginaciji, nekonvencionalnosti i zanimanju za umjetničko i estetsko u odnosu na ostale. U cjelini, studenti su na najvećem dijelu testiranih crta ličnosti ostvarili pokazatelje u prostoru između učenika i odraslih profesionalnih glazbenika, što bi moglo sugerirati postojanje osobite razvojne linije diferencijalnih crta ličnosti, slijedeći dob, iskustvo i napredovanje u glazbenoj izvrsnosti.Ključne riječi: crte ličnosti; dob; glazbena izvrsnost; glazbenici; individualne razlike.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2708

Refbacks

  • There are currently no refbacks.