Implementing Contents of Conservation and Protection of Cultural Landscape in Fine Art Classes / Uključivanje sadržaja očuvanja i zaštite kulturnog krajolika u nastavu likovne kulture

Robert Potočnik

Abstract


Abstract

The quality of teaching is one of the fundamental competences of a fine art teacher. Teaching content should be comprehensively integrated according to each stage of pupil’s development; this also includes dealing with problems of preservation and protection of cultural landscape. A qualified, informed and responsible teacher who includes this content in the teaching process can, in the long term, contribute to students nourishing a more responsible attitude towards the existing architectural heritage, recognizing improper renovation of architectural heritage and contemporary architecture that does not respect the identity of the cultural landscape.

This paper deals with the problem of teachers’ attitudes and actions regarding the conservation and protection of cultural landscape; it studies the options of teacher training for teaching contents concerning the conservation and protection of cultural landscape and it discusses the effects of teaching pupils according to their capacity for critical judgment and evaluation of cultural landscape,  its  preservation and protection, and according to their artistic creativity, through a variety of learning methods and forms of work, relevant learning media, art materials and methods of artistic expression used in the educational process. The study included 125 teachers who teach fine art classes in primary and upper level elementary education in Slovenia and 61 sixth-graders from three primary schools from different regions of Slovenia and their fine art teachers. The survey showed progress in the students’ positive and responsible attitude towards the preservation and protection of cultural landscape as well as in the teacher’s greater ability to organize art activities and in their greater responsibility for teaching pupils about the aforementioned issues successfully. 

Key words: attitudes and actions regarding the conservation and protection of cultural landscape; critical evaluation; primary education; teaching fine arts.

---

Sažetak 

Kvalitetna nastava likovne kulture uključuje sveobuhvatnu provedbu sadržaja učenja na određenoj fazi razvoja, koja uključuje i obradu očuvanja i zaštite kulturnog krajolika. Ako je nastavnik osposobljen, savjestan i odgovoran i uključuje sadržaj očuvanja i zaštite kulturnog krajolika u nastavu, dugoročno doprinosi odgovornom odnosu učenika prema postojećoj graditeljskoj baštini, prepoznavanju neprimjerene obnove graditeljske baštine i suvremene arhitekture, koja ne poštuje identitet kulturnog krajolika. 

U ovom radu istražujemo problem odnosa i stručnosti nastavnika za održavanje nastave sa sadržajem očuvanja i zaštite kulturnog krajolika, kao i posljedice poučavanja učenika na razini sposobnosti za kritičku prosudbu i vrednovanje kulturnog krajolika, njegova očuvanja i zaštite, kao i učenikova likovnog stvaralaštva, uz pomoć različitih metoda i oblika rada, prikladnih nastavnih medija, likovnih materijala i načina likovnog izražavanja u nastavnom procesu. U provedenom istraživanju sudjelovalo je 125 nastavnika koji izvode nastavu likovne kulture na razrednoj i predmetnoj razini osnovnoga obrazovanja iz cijele Slovenije i 61 učenik 6. razreda triju osnovnih škola iz različitih područja Slovenije. Istraživanje je pokazalo napredak učenika u pozitivnom i odgovornom odnosu prema očuvanju i zaštiti kulturnog krajolika, kao i učiteljevu višu osposobljenost za organizaciju likovne djelatnosti, kao i veću odgovornost za uspješno podučavanje učenika o navedenim sadržajima.

Ključne riječi: odnos prema očuvanju i zaštiti kulturnog krajolika; kritično vrednovanje; osnovna škola; nastava likovne kulture.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2684

Refbacks

  • There are currently no refbacks.