Educational Recommender Systems: An Overview and Guidelines for Further Research and Development / Obrazovni sustavi preporučivanja: pregled stanja sa smjernicama za daljnja istraživanja i razvoj

Gordan Đurović, Martina Holenko Dlab, Nataša Hoić-Božić

Abstract


Abstract
Educational Recommender Systems (ERS) are increasingly used as tools to help students and teachers during the implementation of the learning process. The main difference between ERS and their commercial counterparts is in the pedagogical principles appropriate for the learning and teaching process. The differences in the educational methods used in a variety of educational situations, and their dependence on the field of study, set initial guidelines for ERS design. This paper reviews the evolution of ERS up to the currently achieved level of development and presents the basic techniques used in ERS design and the common problems they encounter in their work. Examples of classification of different ERS, according to their specific characteristics and basic approaches in their work, are presented. Based on this analysis, along with the training and upgrading of the existing algorithms, five specific areas in which future research and development can be expected are defined: construction of universal ERS, ERS intended primarily for teachers, ERS that links student achievements across different courses, ERS which take into account physical distance between students and use of ERS to motivate students to work continuously.
Key words: educational environment; e-learning; learning outcomes; Web 2.0 tools
---
Sažetak
Obrazovni sustavi preporučivanja (ERS) sve se više koriste kao alati za pomoć studentima i nastavnicima tijekom implementacije procesa učenja. Najvažnija razlika između ERS-ova i komercijalnih inačica sustava preporučivanja u pedagoškim je principima koji odgovaraju procesima učenja i poučavanja. Razlike u obrazovnim metodama koje se koriste u različitim obrazovnim situacijama, kao i njihova povezanost s područjem koje se uči, postavljaju polazne parametre za dizajniranje ERS-a. U ovom je članku dan pregled evolucije ERS-ova do trenutno postignutog nivoa razvoja, prikazane su osnovne metode na kojima su ERS-ovi dizajnirani, kao i uobičajeni problemi s kojima se ERS-ovi susreću u svojem radu. Na primjerima danas korištenih ERS-ova raspravljano je o klasifikaciji ERS-ova po njihovim posebnostima i osnovnim pristupima na kojima počiva njihov rad. Na temelju provedene analize, uz usavršavanje i nadograđivanje postojećih algoritama, određeno je pet područja u kojima se može očekivati buduće istraživanje i razvoj: izgradnja univerzalnog ERS-a, ERS-ovi namijenjeni primarno nastavnicima, ERS-ovi koji povezuju studentske uspjehe u različitim kolegijima, ERS-ovi koji uvažavaju fizičku udaljenost studenata i primjena ERS-ova za motiviranje studenata na kontinuirani rad. 
Ključne riječi: e-učenje; ishodi učenja; obrazovno okruženje; alati Weba 2.0.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2659

Refbacks

  • There are currently no refbacks.