Leadership Potential of Talented Students/Liderski potencijal darovitih učenika

Milena Letić, Jovana Milutinović, Radovan Grandić

Abstract


Abstract

The paper aims to contribute to the knowledge about the leadership potential of talented students. The intention is to establish distinctive traits of talented students in the areas of music, art, sports, and mathematics in the following aspects of leadership: affinity for authenticity and creativity, basic personality traits, achievement motive, and emotional intelligence. The research was conducted on a convenience sample of 473 participants attending high schools for talented, using the following instruments: preconscious activity scale (PAS), Big Five Inventory (BFI), scale of achievement motive (MOP 2002) and a scale of emotional competences. The research results suggest various constellations of leadership dispositions in relation to the domain. Within the domain of sports and music, there are specific characteristics relating to public performance. Introspection and the intrapsychic plan are important characteristics of the mathematics and art domains. The domain of music and art are characterized by greater interest for innovation and diversity, while the domain of sports and mathematics revolve around “playing by set rules”. It is concluded that the leadership potential of talented students can be precisely observed and adequately supported only if it is located within the framework of individual domains.

Key words: achievement motive; basic dimensions of personality; creativity; emotional intelligence.

 

---

 

Sažetak

Ovim se radom nastoje upotpuniti spoznaje o liderskom potencijalu darovitih učenika. Cilj je utvrditi distinktivne karakteristike učenika darovitih u području glazbe, likovne umjetnosti, sporta i matematike, s obzirom na sljedeće aspekte liderstva: sklonost originalnosti i kreativnosti, temeljne dimenzije osobnosti, motiv postignuća i emocionalna inteligencija. Istraživanje je provedeno na prigodnom uzorku od 473 ispitanika koji pohađaju specijalizirane srednje škole za darovite, a primijenjeni su sljedeći instrumenti: skala predsvjesne aktivnosti (SPA), upitnik Velikih pet (BFI), skala motiva postignuća (MOP 2002) i skala emocionalnih kompetencija. Rezultati istraživanja sugeriraju različite konstelacije dispozicija liderstva ovisno o vrsti domene. Domene sporta i glazbe specifične su po naglašenosti osobina koje su povezane s javnim nastupanjem. Introspektivnost i upućenost na intrapsihički plan važne su odrednice domena matematike i likovne umjetnosti. Domene glazbe i likovne umjetnosti karakterizira izraženije zanimanje za inovativnost i raznolikost, a za domene sporta i matematike važno je „ponašanje prema utvrđenim pravilima”. Zaključuje se da se liderski potencijal darovitih učenika može precizno uočiti i adekvatno podržavati samo ako se definira unutar okvira pojedinačnih domena.

Ključne riječi: motiv postignuća; temeljne dimenzije osobnosti; kreativnost; emocionalna inteligencija.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i4.2630

Refbacks

  • There are currently no refbacks.