Preschool Teachers’ Opinions on the Use of Augmented Reality Application in Preschool Science Education / Mišljenja nastavnika predškolskog odgoja o upotrebi aplikacije proširene stvarnosti u predškolskom obrazovanju u području prirodnih znanosti

Fezile Ozdamli, Damla Karagozlu

Abstract


Abstract
The media elements used in education continuously develop as a result of technological development, and virtual and augmented reality (AR) applications have consequently become much more significant. Augmented reality is a technology that combines virtual objects with the real world and provides simultaneous interaction between virtual objects and reality. This kind of technology lies between virtual reality (VR) and reality, where users are placed entirely in computer-generated virtual environments. This study aims to determine the opinions of preschool teachers on the use of augmented reality technologies in preschool science education. The data were obtained through interviews, which is a qualitative data collection method. This research is characterised by the fact that it is the first study to use the augmented reality technology for science education in the preschool period. According to the data obtained from the study, AR technology has positively influenced the learning and teaching processes in preschool education. Moreover, it has been concluded that this technology supports pupils in the use of technology and it also draws their attention to the lesson, while helping preschool teachers teach about different characteristics of objects.
Key words: Augmented Reality; preschool; science education.
---
Sažetak
Medijski elementi koji se koriste u nastavi neprestano se razvijaju kao posljedica tehnološkog razvoja, a aplikacije za virtualnu stvarnost i proširenu stvarnost zbog toga su također postale sve važnije. Proširena je stvarnost tehnologija koja kombinira virtualne predmete sa stvarnim svijetom i omogućava istodobnu interakciju između virtualnih predmeta i stvarnosti. Ta tehnologija smještena je negdje između virtualne stvarnosti i prave stvarnosti, a korisnici se nalaze u potpuno virtualnom okruženju koje stvara računalo. Ovo istraživanje ima za cilj ispitati mišljenja predškolskih nastavnika o upotrebi tehnologije proširene stvarnosti u predškolskom obrazovanju u području prirodnih znanosti. Podaci su dobiveni putem intervjua, što pripada kvalitativnoj metodi prikupljanja podataka. Ovo istraživanje također karakterizira i činjenica da je ono prvo istraživanje koje se bavi tehnologijom proširene stvarnosti u predškolskom obrazovanju u području prirodnih znanosti. Prema podacima dobivenim u istraživanju, tehnologija proširene stvarnosti pozitivno je utjecala na procese učenja i poučavanja u predškolskom obrazovanju. Štoviše, došlo se do zaključka da ta tehnologija pruža učenicima podršku pri korištenju tehnologije te da privlači njihovu pažnju na nastavnom satu, a predškolskim nastavnicima pomaže pri poučavanju o različitim svojstvima predmeta i pojava. 
Ključne riječi: proširena stvarnost; predškolsko obrazovanje; obrazovanje u području prirodnih znanosti

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i1.2626

Refbacks

  • There are currently no refbacks.