Perceptions of Pedagogical Formation Program Students of Social Network Concept / Shvaćanje pojma društvenih mreža kod studenata programa pedagoškog obrazovanja

Cansu Çaka, Adile Aşkım Kurt

Abstract


Abstract

The aim of the present study is to reveal the perceptions of pedagogical formation program students of the concept of social networks through metaphors. The study was conducted with 70 students attending the pedagogical formation program at Anadolu University. Study data were collected with the data collection tool that included a demographic information survey and the following phrase: “A social network is like ........., because .........” The students’ perceptions of the concept of social network were analyzed with the content analysis technique. The Cramer’s V test was used to examine the relationship between gender and the department of graduation and the students’ perceptions of the concept of social network. As a result of the study, a total of 44 valid metaphors produced by the pedagogical formation program students on the social network concept were classified as eight conceptual categories. In the study, it was observed that “communication tool”, “world” and “infectious disease” were the most produced metaphors on the concept of social network, the produced metaphors did not differ based on gender and department, and the perception of the concept of social network generally concentrated on positive categories.

Key words: metaphor; social network; teacher training certificate program.


---


Sažetak

Cilj je ovog istraživanja prikazati način na koji studenti programa pedagoškog obrazovanja shvaćaju pojam društvenih mreža s pomoću metafora. Istraživanje je provedeno na uzorku od 70 studenata koji su pohađali program pedagoškog obrazovanja na Sveučilištu Anadolu. Podatci za istraživanje prikupljeni su s pomoću alata koji je uključivao anketu o demografskim podatcima i sljedeći izraz: „Društvena mreža je poput…, jer ….“ Različiti načini shvaćanja pojma društvenih mreža kod studenata analizirani su primjenom tehnike analize sadržaja. Cramerov V test koristio se kako bi se ispitala veza između spola i odsjeka na kojem studenti studiraju, i njihovo shvaćanje pojma društvenih mreža. Kao rezultat istraživanja dobivene su ukupno 44 valjane metafore koje su o pojmu društvenih mreža naveli studenti programa pedagoškog obrazovanja. One su grupirane u osam konceptualnih kategorija. U istraživanju je primijećeno da su najčešće korištene metafore o pojmu društvenih mreža bile: „komunikacijski alat“, „svijet“ i „zarazna bolest“. Te se metafore nisu razlikovale s obzirom na spol ispitanika i odsjek na kojemu su studirali, a  njihovo shvaćanje pojma društvenih mreža uglavnom je bilo usmjereno prema pozitivnim kategorijama.

Ključne riječi: metafora; društvena mreža; izobrazba nastavnika.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i2.2598

Refbacks

  • There are currently no refbacks.