Participative Decision Making: Sinop University Sample, Turkey / SKUPNO DONOŠENJE ODLUKA: PRIMJER SVEUČILIŠTA U SINOPU

Elife Dogan Kilic

Abstract


Abstract 
This study aims at understanding the relationship between participative decision making (organizational culture, organizational power, organizational effectiveness and organizational loyalty) and gender, taking into consideration age variables. In addition, it has attempted to determine if there is an inter-relation between the four subscales of participative decision making. 80 academicians working at Sinop University participated in the study. The obtained data was analyzed in SPSS program package. The results of the analysis have shown that there is no relation between demographic variables (age and gender) and the four subscales of participative decision making: organizational effectiveness, organizational power, organizational loyalty and organizational culture.
Key words: organizational culture; organizational effectiveness; organizational loyalty and organizational power.

---
Ovo istraživanje pokušava doprinijeti razumijevanju veza između skupnoga donošenja odluka (organizacijske kulture, organizacijske moći, organizacijske učinkovitosti i odanosti organizaciji) i spola, uzimajući u obzir varijablu dobi. Nadalje, pokušava ustanoviti postoji li međusobna veza između četiriju razina procesa skupnoga donošenja odluka. Osamdeset akademika koji rade na Sveučilištu u Sinopu sudjelovalo je u ovome istraživanju. Dobiveni podatci analizirani su SPSS računalnim programskim paketom. Rezultati dobiveni analizom pokazali su da ne postoji veza između demografskih varijabli (dobi i spola) i četiriju razina skupnoga donošenja odluka: organizacijske učinkovitosti, organizacijske moći, odanosti organizaciji i organizacijske kulture.
Ključne riječi: odanost organizaciji i organizacijska moć; organizacijska kultura; organizacijska učinkovitost.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i2.259

Refbacks

  • There are currently no refbacks.