New Media Literacy Skills in Gifted Students/Vještina medijske pismenosti kod darovitih učenika

Alpaslan Okur, Ozan Alevli

Abstract


Abstract

In this research, new media literacy skills of gifted students have been examined and analyzed. The quantitative method, i.e. the survey model was used in the research. The participants were gifted students in Bursa doing their 1st term of the 2016-2017 academic year. The sample of participants chosen by simple random sampling among the population comprises 64 gifted students in Bursa BTSO Kamil Tolon Science and Art Center.

According to the findings, it can be said that students’ media literacy skills are at a satisfactory level. Skills in which the students got the highest score are respectively visualization, judgement and common sense. Accordingly, gifted students are better at understanding information in a visual way, tend to use as many pictures, graphs and diagrams as possible and benefit from many resources in order to comprehend a topic better. Also, it can be said that they can understand when prejudgement or bias is taking place in media, and when they cannot resolve a problem they effectively make use of both the internet and social media so as to reach others. The more time the students spend on the internet, the more students’ online performance and their skills to improvise in another identity improve.

Key words: gifted students; internet; media tools; new media literacy; social media.


---


Sažetak

U ovome istraživanju proučene su i analizirane vještine medijske pismenosti darovitih učenika. 

U istraživanju se koristila kvantitativna metoda, odnosno model ankete. Ispitanici su daroviti učenici u Bursi, a istraživanje je provedeno u prvome polugodištu akademske godine 2016./2017. Uzorak ispitanika odabran je slučajnim uzorkovanjem među populacijom, a čine ga 64 darovita učenika u Bursi BRSO BTSO Kamil Tolon Science and Art Center (Centar za znanost i umjetnost).

Prema rezultatima istraživanja možemo reći da su vještine medijske pismenosti učenika na zadovoljavajućoj razini. Vještine u kojima su učenici ostvarili najbolje rezultate su vizualizacija, prosudba i razboritost. U skladu s tim daroviti učenici bolje razumiju informaciju ako je prikazana vizualno, teže tome da se učestalije koriste slikama, grafovima, dijagramima, te da se koriste mnogim resursima kako bi temu bolje razumjeli. Nadalje, može se reći da ti učenici razumiju pojavu predrasuda ili pristranosti u medijima, a kada ne mogu riješiti problem, učinkovito se služe internetom i društvenim medijima da bi uspostavili kontakt s drugima. Što više vremena učenici provode koristeći se internetom, tim se više poboljšava njihov učinak i vještina improviziranja putem drugog identiteta. 

Ključne riječi: daroviti učenici; društveni mediji; internet; medijska pismenost; medijski alati.  Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v20i1.2553

Refbacks

  • There are currently no refbacks.