Smart Board and Academic Achievement in Terms of the Process of Integrating Technology into Instruction: A Study on the McA / Pametna ploča i školski uspjeh s obzirom na proces integracije tehnologije u nastavu: istraživanje o MkP

Veli BATDI

Abstract


Abstract

The aim of this study was to determine the effect of the use of smart boards (SBs) on academic achievement in accordance with a multi-complementary approach (McA). The study was conducted in three stages: the first stage included the examination of meta-analytic and thematic reviews based on document review to obtain pre-complementary data and identify gaps with this data; the second one considered the process of obtaining post-complementary data with a view to eliminate the identified gaps; the third one implied the integration of the results in two stages and the presentation of recommendations to obtain complementary information. With these aims, meta-analytic, thematic and experimental analyses were carried out. The three-stage process including both qualitative and quantitative results contributed to the validity and reliability of the current study. 

Key words: experimental application; meta-analytic and thematic analyses; multi-complementary approach


---


Sažetak

Cilj je ovog istraživanja utvrditi kakav je učinak primjene pametnih ploča (PP) na školski uspjeh, polazeći od multikomplementarnog pristupa (MkP). Istraživanje je provedeno u tri faze: prva je faza obuhvaćala metaanalizu i uvid u teme na temelju pregleda dokumenata da bi se dobili pretkomplementarni podatci i tako utvrdile postojeće praznine; u drugoj se fazi razmatrao proces dobivanja postkomplementarnih podataka da bi se eliminirale utvrđene praznina; treća je faza podrazumijevala integraciju rezultata iz prethodnih dviju faza i davanje preporuka za dobivanje komplementarnih podataka. S tim su ciljevima provedene metaanaliza i analiza tema, odnosno proveden je eksperimentalni dio istraživanja. Spomenuti je proces proveden u trima fazama, a obuhvaćao je rezultate kvalitativne i kvantitativne obrade podataka kao doprinos valjanosti i pouzdanosti istraživanja.  

Ključne riječi: eksperimentalni pristup; metaanaliza i tematska analiza; multikomplementarni pristup. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i3.2542

Refbacks

  • There are currently no refbacks.