THE DEVELOPMENT OF FOUR-YEAR-OLD CHILD’S COMPETENCES WITH THE HELP OF INFORMATION-COMMUNICATION TECHNOLOGY / RAZVOJ KOMPETENCIJA KOD DJECE U DOBI OD ČETIRI GODINE UZ POMOĆ INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Jurka Lepičnik Vodopivec, Pija Samec

Abstract


ABSTRACT

Nowadays it is very difficult to avoid the information-communication technology. It is present everywhere: in the business world, civil services, education, at home. The ability to search, choose and use relevant data and information among endless choices, offered by the modern technology, is also seen as a key competence. This article presents the influence which the ICT has on the development of four-year-old children’s competences. The present issue is a part of an extensive study which also deals with children’s access to the ICT and its usage at home. The data was gathered with the help of 130 parents, who filled out a questionnaire and provided us with their opinions about their children’s usage of the ICT at home. We discovered that the ICT influences the development of certain competences to some extent. We also tried to see if there are any differences based on the child’s gender and parents’ level of education.
Key words: broad definition of ICT, home environment, learning with ICT, pre-school child

-----

SAŽETAK

Danas je vrlo teško izbjeći informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Posvuda je prisutna: u poslovnom svijetu, državnoj administraciji, obrazovanju i kod kuće. Sposobnost pretraživanja, odabira te uporabe važnih podataka i informacija među beskonačnim mogućnostima koje nudi suvremena tehnologija smatra se također ključnom kompetencijom. Ovaj rad predstavlja utjecaj informacijsko-komunikacijske tehnologije na razvoj kompetencija četverogodišnjega djeteta. Navedeno je pitanje sastavni dio velikog istraživanja koje se također bavi djetetovim pristupom informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji i njezinoj primjeni kod kuće. Podaci su prikupljeni putem anketiranja 130 roditelja koji su nam iznijeli svoja razmišljanja o primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije njihove djece u kućnom okruženju. Otkrili smo da IKT donekle utječe na razvoj nekih djetetovih kompetencija. Nastojali smo, također, vidjeti postoje li razlike u odnosu na rod djece i obrazovnu razinu njihovih roditelja.
Ključne riječi: široka definicija IKT, kućno okruženje, učenje uz pomoć IKT, dijete predškolske dobi


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v14i2.249

Refbacks

  • There are currently no refbacks.