Family, Social Context and Drug Addiction in Young Adult Novels/Obiteljski i socijalni kontekst i ovisnost o drogi u romanima za mlade

Vedrana Živković Zebec, Jelena Novak

Abstract


Abstract

In the 1990s the influence of literary and extraliterary changes introduced new topics to Croatian literature for young adults. Those are the topics (like drug addiction) that had been considered taboo prior to these changes. This paper presents work on a selected corpus of novels written in the period from the 1990s to the present to investigate the family and social context that appears in novels discussing drug addiction and to explore in what manner the identity formation of the individual is influenced. In the four novels analyzed: Kad pobjedi ljubav [When Love Prevails], Čarobni prosjak [The Magical Beggar], Miron u škripcu [Miron in Trouble] and Meko okidanje [The Soft Triggering] the causes of addiction are linked to family problems, while in the novel Zeleni pas [The Green Dog] there is no family pathology. A disintegrating family, neglectful parents or the lack of parental presence (physical and emotional) influence the identity formation of the teenage protagonists. In all of these novels the life of addicts is presented as a life on the margins of society. They are either ignored or pitied by their surroundings, with rare occurrences of helpers, while the institutions prove to be ineffective and powerless. The unfortunate endings in the novels that take hold of the addicts and their family members function as a warning. Only the novel Miron u škripcu [Miron in Trouble] presents a different kind of ending where the importance of family is emphasized. 

Key words: drug addiction; family context; social context; young adult literature.


---Sažetak 

Devedesetih se godina 20. stoljeća pod utjecajem književnih i izvanknjiževnih promjena u hrvatsku književnost za mlade unose nove do tada tabuizirane teme, a jedna od novih tema je i problematiziranje ovisnosti o drogi. U radu je na odabranom korpusu romana od 90-ih godina do danas istražen kakav se obiteljski i socijalni kontekst pojavljuje u romanima koji problematiziraju ovisnost o drogi i kako oni utječu na izgradnju identiteta pojedinca. U četiri analizirana romana: Kad pobijedi ljubav, Čarobni prosjak, Miron u škripcu i Meko okidanje, uzroci se problema s ovisnošću povezuju s obiteljskim problemima, a u romanu Zeleni pas izostaje obiteljska patologija. Obitelj koja se raspada, roditelji koje ne mare za djecu ili nedostatak prisustva roditelja (fizički ili emotivno) utječu na izgradnju identiteta likova tinejdžera. U svim je romanima život ovisnika prikazan kao život na rubu društva. Okolina ih ili ignorira ili sažalijeva. Rijetki im pomažu, a institucije se pokazuju kao nemoćne. Upozoravajuća je funkcija proučavanih romana u nesretnom kraju koji zahvaća ovisnike ili članove njihovih obitelji, a izostaje samo u romanu Miron u škripcu u kojemu se afirmira važnost obiteljske zajednice. 

Ključne riječi: književnost za mlade; ovisnost o drogi; slika obitelji; socijalni kontekst.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2442

Refbacks

  • There are currently no refbacks.