Influence of Language Games on Functional Literacy of Younger School-Age Children / Utjecaj jezičnih igara na funkcionalnu pismenost djece mlađe školske dobi

Katarina Aladrović Slovaček, Anita Skrbin, Lucija Stepanić, Ljiljana Varjačić

Abstract


Abstract

The fundamental goal of Croatian language teaching in primary school is to develop the language and communicative competence, i.e. to develop functional literacy (National Curriculum, 2006). Precisely for this reason, Croatian language teaching should encourage the development of literacy in an interesting and creative manner. Creativity is a fundamental human potential that can be enhanced by stimulating creative thinking systematically throughout the educational process and at all ages. If it is to be achieved in a language class, creativity has to be encouraged through a teaching accompanied not only by interesting manners and sources but also by an unconventional and original approach that will require the pupil to be open, curious and critical. This is why the aim of this study is to investigate the influence of language games, as a creative form of teaching, on the development of literacy in Croatian language class. Participants in the research were third and fourth grade pupils (N = 140), divided into two groups, the control and the experimental group. The experimental group was presented with a class consisting of three language games, the aim of which was to stimulate literacy. The results of both groups were compared, as well as the pupils’ attitude towards Croatian language and school in general. The results showed that the participants like Croatian language, but they dislike school in general and that in Croatian language class games are played only sometimes though everybody likes playing because it makes learning more interesting. Girls had a more positive attitude towards Croatian language content than boys, while third grade pupils had a more positive attitude than fourth grade pupils. Pupils in the experimental group showed a better attitude towards Croatian language as a school subject as well as better results in the tests of knowledge. The results of the experimental group prove that it is important to use more language games, as a creative tool of teaching literacy, as often as possible in Croatian language class.

Key words: creative thinking; early learning of Croatian language; functional literacy; language games.

---

Sažetak

Temeljni je cilj nastave Hrvatskoga jezika u osnovnoj školi razvoj jezično-komunikacijske kompetencije, odnosno razvoj funkcionalne pismenosti (NPiP, 2006). Upravo bi zato nastava Hrvatskoga jezika trebala na zanimljiv i kreativan način poticati razvoj pismenosti. Kreativnost je temeljni ljudski potencijal koji se sustavnim poticanjem kreativnoga mišljenja u svim dijelovima obrazovnoga procesa i u svakoj razvojnoj dobi može unaprijediti. Da bi se kreativnost u nastavi jezika ostvarila, potrebno ju je poticati koristeći se zanimljivim načinima i izvorima poučavanja, ali i činiti to na nekonvencionalan i originalan način koji će od učenika zahtijevati otvorenost, radoznalost i kritičko promišljanje. Upravo je zato cilj ovoga rada bio ispitati utjecaj provedbe jezičnih igara u nastavi Hrvatskoga jezika, kao kreativnoga oblika poučavanja, na razvoj pismenosti. U istraživanju su sudjelovali učenici trećega i četvrtoga razreda (N = 140) koji su bii podijeljeni na kontrolnu i eksperimentalnu skupinu. Eksperimentalnoj skupini prezentiran je jedan nastavni sat u kojemu su se provele tri jezične igre s ciljem kreativnoga poticanja pismenosti. Rezultati obiju skupina ispitanika uspoređeni su, kao i stavovi prema Hrvatskome jeziku i školi općenito. Pokazalo se da ispitanici vole Hrvatski jezik, ali ne vole školu, da u nastavi Hrvatskoga jezika igre provode tek ponekad, ali se zato svi u nastavi vole igrati jer im je tako nastava zanimljivija. Pokazalo se da djevojčice i učenici trećeg razreda imaju pozitivnije stavove prema sadržajima Hrvatskoga jezika od dječaka i učenika četvrtog razreda. Pokazalo se jednako tako da učenici iz eksperimentalne skupine imaju pozitivniji stav prema Hrvatskome jeziku kao nastavnome predmetu i da pokazuju bolje rezultate u znanju. Bolji rezultati eksperimentalne skupine pokazuju da se u nastavi Hrvatskoga jezika važno što više i što češće koristiti jezičnim igrama kao jednim od kreativnih načina poučavanja pismenosti.

Ključne riječi: funkcionalna pismenost; jezične igre; kreativno mišljenje; rano učenje hrvatskoga jezika.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2434

Refbacks

  • There are currently no refbacks.