Teaching Intercultural Competence in Undergraduate Business and Management Studies – A Case Study / Podučavanje interkulturalne kompetencije u visokoškolskom obrazovanju u nastavnim programima ekonomije i menadžmenta - studija slučaja

Zrinka Friganovic Sain, Milena Kužnin, Rebecca Charry Roje

Abstract


Abstract

In times of overwhelming globalization, fostering intercultural competence has become one of the most important missions of higher education institutions across the world. This competence has become one of the most desirable sets of competences for those who would like to see themselves working in international environments. Students need to be aware of cultural boundaries, and the role of instructors in this process is crucial: to provide cultural information is not enough anymore and they need to guide their students’ learning so that learners can competently navigate the L2 culture, knowing which values and behavior patterns of the target culture will assist them in their future workplaces. This paper introduces a case study of how an international institution of higher education in Croatia teaches this competence in various courses. The paper presents qualitative survey data to measure college students’ self-reported competences in four categories: motivation, strategy, knowledge and behavior. Results show that students report higher competences in the areas of motivation and strategy, compared to knowledge and behavior. Implications of these findings for future education in intercultural competence in institutions of higher education are discussed.

Key words: best practices in higher education; business and management studies; foreign language teaching; intercultural competence; service management. 

---

Sažetak

U vrijeme sveobuhvatne globalizacije, interkulturalna kompetencija postala je jedno od glavnih obrazovnih izazova ustanova visokoškolskog obrazovanja diljem svijeta. U takvom kontekstu ta je kompetencija zasigurno postala također i jedna od najpoželjnijih vještina kojoj teži mladi profesionalni kadar koji sebe želi vidjeti u budućnosti u međunarodnom okruženju. Studenti trebaju biti svjesni kulturnih ograničenja, a uloga predavača je u svemu tome neupitna: više nije dostatno samo pružiti osnovne informacije o kulturi neke zemlje, grupe ili pojedinca, već i sami predavači trebaju usmjeravati svoje studente kako bi oni mogli bolje shvatiti koje vrijednosti i sustavi normi i/ili ponašanja druge kulture im mogu biti korisni u poslu. 

Ovaj rad predstavlja rezultate studije kojom se želi pokazati kako jedna visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj podučava studente interkulturalnoj kompetenciji u različitim kolegijima. Cilj je rada pružiti kvalitativne podatke dobivene putem provedenog istraživanja utemeljenog na samoprocjeni ispitanika u četiri kategorije: motivacija, strategija, znanje, ponašanje. Dobiveni rezultati ukazuju na povećan stupanj kompetencija u kategoriji motivacije i strategije, u usporedbi s postignutim rezultatima u području znanja i ponašanja. U radu se također raspravlja o mogućim implikacijama dobivenih rezultata na buduću poduku interkulturalne kompetencije na visokoškolskim ustanovama.

Ključne riječi: interkulturalna kompetencija; menadžment uslužnih djelatnosti; metode podučavanja u visokoškolskom obrazovanju; poduka stranih jezika; studij poslovne ekonomije i menadžmenta.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i0.2431

Refbacks

  • There are currently no refbacks.