Analysis of the Relationship between Learning Outcomes of Study Programs and Their Courses / Analiza odnos između ishoda učenja studijskih programa i predmeta

Vedran Juričić, Vladimir Mateljan

Abstract


Abstract
This paper analyzes the learning outcomes of study programs and courses at the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, and associates them with levels of Bloom's taxonomy in order to determine their relationships. The analysis showed statistically significant differences in the levels of learning outcomes between studies and their courses. The outcomes of study programs place more emphasis on higher levels of cognitive, affective and psychomotor domains. It was determined that there is a slight difference between the courses at the undergraduate and graduate levels of study, which is in accordance with expectations as the learning outcomes at the undergraduate level include lower levels of cognitive and affective domains. The analysis of compulsory and elective courses showed that elective courses place more emphasis on the cognitive domain, whereas compulsory courses place more emphasis on the affective domain.
Key words: Bloom's taxonomy; comparison of learning outcomes; levels of learning outcomes.
---
Sažetak
U radu se analiziraju ishodi učenja studijskih programa i predmeta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te povezuju s razinama Bloomove taksonomije, kako bi se utvrdili njihovi međusobni odnosi. Analiza je pokazala da postoji statistički značajna razlika u razinama ishoda učenja između studija i predmeta koji se na njima izvode. Kod ishoda studija izraženije su više razine kognitivne, afektivne i psihomotoričke domene. Također je utvrđena razlika između predmeta na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija, koja je u skladu s očekivanjima jer ishodi učenja na preddiplomskoj razini studija imaju niže razine kognitivne i afektivne domene. Analiza obaveznih i izbornih predmeta pokazala je da je kod izbornih predmeta izraženija kognitivna domena, a da je kod obaveznih predmeta izraženija afektivna domena.
Ključne riječi: Bloomova taksonomija; usporedba ishoda učenja; razina ishoda učenja.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i4.2414

Refbacks

  • There are currently no refbacks.