The Relationship between L1/L2 Literacy and L3 Acquisition/Odnos između J1/J2 pismenosti i ovladavanja trećim jezikom

Laleh Moghtadi

Abstract


Abstract

The present study examined the role of L1 and L2 literacy in the acquisition of English (L3) relative clauses. It was based on a correlational research design and included 100 female high school students from two educational districts of Tabriz (an Azeri-speaking city in Iran). The Oxford Solutions Placement Test, a questionnaire, and two syntactic structure tests were administered to the participants. The statistical analyses revealed: (1) no significant correlation between the bilinguals' level of literacy skills in their L1 and their acquisition of English (L3) relative clauses; (2) a significant correlation between the bilinguals' level of literacy skills in their L2 and their acquisition of English (L3) relative clauses.

Key words: bilingualism; first and second language; literacy skills; third language acquisition. 


---


Sažetak

U ovom je istraživanju analizirana uloga pismenosti na prvom (J1) i drugom (J2) jeziku u ovladavanju trećim (J3) jezikom kod dvojezičnih ispitanica koje su usvajale relativne rečenice na engleskom jeziku.  Pritom se koristio korelacijski nacrt istraživanja u kojem je sudjelovalo 100 učenica srednje škole, odabranih iz dvaju obrazovnih područja u Tabrizu (grad u Iranu u kojem se govori azerski jezik). Od instrumenata su se koristili: test engleskog jezika (eng. The Oxford Solutions Placement Test), upitnik i dva testa za provjeru znanja o sintaktičkim strukturama. Statističke su analize otkrile da: (1) ne postoji značajna korelacija između razine pismenosti na prvom jeziku kod dvojezičnih učenica i njihova usvajanja relativnih rečenica na engleskom kao trećem jeziku; (2) postoji značajna korelacija između razine pismenosti na drugom jeziku kod dvojezičnih učenica i njihova usvajanja relativnih rečenica na engleskom kao trećem jeziku.

Ključne riječi: dvojezičnost; prvi i drugi jezik; vještine čitanja i pisanja; ovladavanje trećim jezikom. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i4.2368

Refbacks

  • There are currently no refbacks.