GEANIUM – Interactive Chronological Visualization System / GEANIUM – SUSTAV ZA INTERAKTIVNE KRONOLOŠKE VIZUALIZACIJE

Renato Barišić

Abstract


 

ABSTRACT

Geanium is unique interactive chronological visualization system. It visualizes data by showing it in the right time at the correct place. In the other words, Geanium combines series of events and position them in time and in place where and when they happened. Basic elements of the system are data with their description, spatial and time component, multimedia, timelines, topics and maps. With synthesis and overlapping of those elements Geanium is attractive and engaging system that at the first glance shows its uniqueness and innovation. Despite all the features and richness of visualization it kept simple and user-friendly user interface. The user interface is built in accordance with modern standards and habits of the average computer user and does not require users to have any advanced knowledge or skills. Simple use of a standard keyboard and simple mouse actions are sufficient for user to fully exploit the Geanium system and the desired content. The uniqueness of the Geanium concept was patented. Its innovative features and power of visualization are recognized by both domestic and foreign experts so that Geanium was honored with multiple awards in the field of education and innovation.

Keywords: chronology, education, innovation, interactivity, visualization.

-----
SAŽETAK
Geanium je jedinstven sustav za interaktivne kronološke vizualizacije. On vizualizira podatke prikazujući ih u pravo vrijeme na pravom mjestu. Drugim riječima, Geanium kombinira skupove događaja i postavlja ih u vrijeme i u prostor u kojem su se i kada su se ti događaji dogodili. Osnovni elementi sustava su podaci sa svojim opisnim, prostornim i vremenskim komponentama, multimedija, vremenske lente, teme i karte. Njihovom sintezom i preklapanjem dobiven je atraktivan i privlačan sustav koji već na prvi pogled zrači posebnošću i inovativnošću. Uz sve mogućnosti i bogatstvo vizualizacije zadržano je jednostavno i korisniku prihvatljivo korisničko sučelje. Korisničko sučelje je izgrađeno u skladu sa modernim standardima i navikama prosječnog korisnika računala i ne zahtjeva od korisnika nikakva napredna znanja i vještine. Jednostavno korištenje tipkovnice i uobičajene akcije mišem dovoljne su za potpuno iskorištenje mogućnosti sustava Geanium i sadržaja koji se pregledavaju. Jedinstvenost koncepta Geaniuma je patentirana. Njegova inovativnost i mogućnosti vizualizacije sadržaja su prepoznate od strane i domaćih i inozemnih stručnjaka tako da je Geanium nagrađen sa više različitih nagrada iz područja obrazovanja i inovacija.
Ključne riječi: kronologija, obrazovanje, inovacija, interaktivnost, vizualizacija.

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i4.236

Refbacks

  • There are currently no refbacks.