A Retrospective on Educational Policies and Their Implementation in the Vocational Teacher Education Provision / Osvrt na obrazovne politike i njihovu provedbu u obrazovanju strukovnih nastavnika

Didik Nurhadi, Siti Zahro, Nyan-Myau Lyau

Abstract


Abstract 

Long-standing gaps of teachers’ academic qualifications persist despite changes and developments of educational policies the government has continually been making. The gaps eventually result in a gradual decrease in the quality of vocational school graduates, which has recently caused grave national concern. The decrease is evident in Indonesian vocational students’ lack of competitive spirit and skills in the national labor market. In an attempt to find a creative and effective solution to this problem, this paper seeks to explore and describe the educational policies and the implementation of standards by vocational subjects teachers in a developing country and those in a developed county, hoping that it will help vocational school graduates acquire professional qualifications. Using a critical ethnography, in-depth analyses on the professors’ commentaries reveal that it is common in most universities in both countries to select vocational teachers by following educational policies in order to establish reliable criteria for qualified teachers in the future. This teacher certification program seems to have positively influenced the welfare of teachers in both countries, but other daring innovations in improving skills and qualifications of teachers are still a great need. 

Key words: professional qualifications; certification; government; preparation; quality.


---


Sažetak

Dugogodišnji propusti u akademskim kvalifikacijama nastavnika ne nestaju usprkos promjenama i unaprjeđenju obrazovne politike koju vlada stalno izrađuje. Ti propusti u konačnici rezultiraju postupnim smanjenjem kvalitete učenika strukovnih škola, što u posljednje vrijeme izaziva ozbiljnu zabrinutost na nacionalnoj razini. To smanjenje kvalitete manifestira se u činjenici da indonezijski učenici nemaju natjecateljski duh ni vještine na domaćem tržištu rada. S ciljem pronalaska kreativnog i učinkovitog rješenja tog problema, ovaj rad pokušava istražiti i opisati obrazovne politike i provedbu obrazovnih standarda od strukovnih nastavnika u zemlji u razvoju i u razvijenoj zemlji, u nadi da će to pomoći učenicima koji završe strukovne škole u stjecanju stručnih kvalifikacija. Primjenom kritičke etnografije, detaljne analize komentara profesora otkrivaju da je na većini sveučilišta u objema državama uobičajena praksa pri odabiru strukovnih nastavnika ta da se poštuje obrazovna politika kako bi se uspostavili pouzdani kriteriji za kvalificirane nastavnike u budućnosti. Čini se da takav program licenciranja nastavnika ima pozitivan utjecaj na dobrobit nastavnika u objema državama, no još uvijek postoji velika potreba za ostalim smjelim inovacijama bitnima za razvoj vještina i kvalifikacija nastavnika. 

Ključne riječi: stručne kvalifikacije; licenciranje; vlada; priprema; kvaliteta. 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i3.2356

Refbacks

  • There are currently no refbacks.