WORK OF ART AS A MEANS OF EVALUATING MUSICAL EAR / UMJETNIČKO DJELO KAO SREDSTVO EVALUACIJE GLAZBENOG SLUHA

Diana Atanasov Piljek, Nikola Margetić

Abstract


 

ABSTRACT

 

A Music art piece in music classes affects development of music esthetic criteria, music taste and making of fundus for certain area of music literature, appropriate for certain age. The music art piece also works as tool for developing different elements of musical hearing such as sharpening of hearing perception, practicing of hearing concentration, getting to know basic music terms such as atmosphere, tempo, dynamics, musical form and different performing composition. In the moment of listening and experiencing of music in lectures, music is considered as piece of art, but in the discussion and the analysis of it, piece of art becomes the means of learning music itself. As we have to evaluate the outcomes of learning, music piece also becomes agent for evaluation. This research deals with the following questions: Are there any differences in opinions among primary school teachers towards evaluation in the subject of Music culture, regarding their employment duration? Are there any differences in opinions among primary school teachers, towards evaluation in the subject of Music culture, regarding their education degree? Results obtained show that there is no statistical significant difference between primary education teachers in opinions towards evaluation regarding teachers’ education degree. Interviewees are fond of numerical evaluation which in turn opens new questions related to teachers’ music competitions in education practice and their permanent training in the field of school dokimology.

 

Key words: music art piece, music taste, elements of musical hearing, means of  evaluation, school dokimology


-----
SAŽETAK
Glazbeno umjetničko djelo u nastavi glazbe djeluje na razvijanje estetskih kriterija u području glazbe, glazbenog ukusa i stvaranje fundusa poznavanja određenog dijela glazbene literature, primjerenog uzrastu. Ono je ujedno i sredstvo razvijanja različitih elemenata glazbenog sluha kao što je izoštravanje slušne percepcije, vježbanje slušne koncentracije, upoznavanje s temeljnim glazbenim pojmovima kao što su ugođaj, tempo, dinamika, glazbeni oblik i razni izvodilački sastavi. U trenutku slušanja i doživljavanja glazbe u samoj nastavi glazba je umjetničko djelo, ali u trenutku razgovora i analize sastavnica istog umjetničko djelo postaje sredstvo učenja o glazbi. Kako ishode učenja treba evaluirati, umjetničko djelo u nastavi glazbe time postaje sredstvo evaluacije. Istraživanje koje je provedeno bavi se pitanjem postoje li razlike među učiteljima razredne nastave u mišljenjima prema ocjenjivanju u predmetu Glazbena kultura s obzirom na godine poučavanja i postoje li razlike među učiteljima razredne nastave u mišljenjima prema ocjenjivanju u predmetu Glazbena kultura s obzirom na stupanj obrazovanja. Rezultati koji su dobiveni otkrivaju da ne postoji statistički značajna razlika među učiteljima razredne nastave u mišljenjima prema ocjenjivanju niti statistički značajna razlika među učiteljima razredne nastave u mišljenjima prema ocjenjivanju obzirom na stupanj obrazovanja. Ispitanici su skloniji brojčanom ocjenjivanju što otvara pitanja vezana uz glazbene kompetencije učitelja u nastavnoj praksi i njihovog permanentnog usavršavanja u području školske dokimologije.
Ključne riječi: umjetničko glazbeno djelo, glazbeni ukus, elementi glazbenog sluha, sredstvo evaluacije, školska dokimologija

 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i4.233

Refbacks

  • There are currently no refbacks.