The Effect of E-learning on the Acquisition of Learning Outcomes in Teaching Science and Biology / Utjecaj e-učenja na usvojenost ishoda učenja u nastavi Prirode i Biologije

Mila Bulić, Igor Jelaska, Petra Mandić Jelaska

Abstract


Abstract
The conducted research aimed to identify factors of efficiency of e-learning on the acquisition of learning outcomes in teaching Science and Biology in elementary school. In addition, the differences in the age of pupils were identified as one of the factors of e-learning efficiency. The sample of participants was made up of 162 students, from 5th to 8th grade. Based on the pre-testing results, the pupils were divided into the control and the experimental group. The pupils from the experimental group were acquiring teaching units through the system of e-learning, and pupils in the control group had traditional classes using active working methods. Two-factor 4×2 ANOVA was used with the aim of checking the hypotheses. The results imply that pupils in the 5th and 6th grade differ from pupils in the 7th and 8th grade, i.e. the pupils in the experimental group were found to be more successful. Additionally, the research confirms that e-learning is as successful as traditional teaching, so it can surely be used under the conditions when pupils cannot be present in the regular classes in the classroom. The results of the research can be an incentive for teachers to strengthen their own ICT competencies, implement ICT in the teaching process and create new e-learning scenarios in the teaching of Science and Biology.
Key words: Biology classes; e-learning; ICT; pupil’s age; Science classes.
---
Sažetak
Provedeno istraživanje imalo je za cilj identificirati čimbenike učinkovitosti e-učenja na usvajanje ishoda učenja u nastavi Prirode i Biologije u osnovnoj školi. Također su identificirane i razlike u dobi učenika kao jedan od faktora učinkovitosti e-učenja. U istraživanju su sudjelovala 162 učenika od 5. do 8. razreda. Učenici svakoga razreda, na temelju rezultata predtesta, bili su podijeljeni na kontrolnu i eksperimentalnu skupinu. Učenici eksperimentalne skupine nastavne sadržaje ispitivanih nastavnih cjelina usvajali su putem sustava e-učenja, a učenici kontrolne skupine imali su tradicionalnu nastavu u učionici s pomoću aktivnih metoda rada. Dvofaktorska 4x2 ANOVA koristila se s ciljem provjeravanja postavljenih hipoteza. Rezultati pokazuju kako se učenici 5. i 6. razreda diferenciraju od učenika 7. i 8. razreda kao uspješniji u eksperimentalnoj skupini. Dodatno, istraživanje potvrđuje da je e-učenje uspješno kao i tradicionalna nastava pa se zasigurno može koristiti u uvjetima kada učenici ne mogu biti na redovnoj nastavi u razredu. Rezultati istraživanja mogu biti poticaj učiteljima za jačanje vlastitih IKT kompetencija, implementaciju IKT-a u nastavni proces te osmišljavanje novih scenarija e-učenja u nastavi Prirode i Biologije.
Ključne riječi:  dob učenika; e-učenje; IKT; motivacija; nastava Biologije; nastava Prirode.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i2.2230

Refbacks

  • There are currently no refbacks.