Efficient School Management at the Local Level / Učinkovito upravljanje školama na lokalnoj razini

Vesna Kovač, Ksenija Rukavina Kovačević, Branko Rafajac

Abstract


The purpose of this paper is to develop theoretical framework that can be applied in the analysis and empirical research on school management efficiency in the Croatian context. The paper contains explanations of significant dimensions based on which it is possible to monitor the practice of school management at the local level, and provides discussions regarding modalities of measures for strengthening school and student capacities that are implemented in certain local self-governments. A review of available data reveals that investment priorities of local self-government units in various types of interventions significantly vary in different local environments and that the possibility of investing in programmes that are thought to be connected with strengthening the achievements of schools and students depends on how developed the existing material prerequisites for the smooth operation of schools are. Guidelines for using efficient support mechanisms in cooperation between local management authorities (school founders) and school institutions are also analysed and proposed.
Key words: education policy; managing the education system; school efficiency; school management; school principals.

---

Svrha je ovog rada razvijanje teorijskog okvira koji se može primijeniti za analizu i empirijska istraživanja učinkovitosti upravljanja školama na lokalnoj razini u hrvatskom kontekstu. U radu su eksplicirane bitne dimenzije prema kojima je moguće pratiti praksu upravljanja školama na lokalnoj razini, i komentirani su primjeri modaliteta mjera jačanja školskih i učeničkih kapaciteta koje se provode u određenim lokalnim samoupravama. Pregled dostupnih podataka pokazuje da prioriteti ulaganja jedinica lokalne samouprave u različite tipove intervencija bitno variraju u različitim lokalnim zajednicama, a mogućnost ulaganja u programe za koje postoje indicije da su povezani s jačanjem školskih i učeničkih postignuća ovisi o tome koliko su otprije razvijene osnovne materijalne pretpostavke za nesmetano funkcioniranje škola. Analizirane su i predložene smjernice za korištenje učinkovitih mehanizama potpore na relaciji suradnje između lokalnih instanci upravljanja (osnivača škola) i školskih ustanova.
Ključne riječi: obrazovna politika; školski menadžment; školski ravnatelji; učinkovitost škole; upravljanje obrazovnim sustavom.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i1.2214

Refbacks

  • There are currently no refbacks.