Distance Learning Applied in Primary School Teaching / Učenje na daljinu primijenjeno u nastavi osnovne škole

Snežana Kalamković, Tibor Halaši, Martin Kalamković

Abstract


Abstract
Nowadays one witnesses a rapid development of technology. Children are more prone to a faster and better acceptance of such a development. Classes must be adapted to meet the current trends and be tailored to the user. In the course of the school year there is a number of periods when pupils are absent from class due to the influenza epidemics. Based on the analysis of attendance at the level of primary and secondary education of students with special needs in the school "Milan Petrović" and the primary school "The First Brigade of Vojvodina" in Novi Sad, a team of experts of various educational profiles, have proposed that the distance learning techniques using electronic learning (E-learning) be introduced into teaching. The procedure was preceded by a survey of pupils and parents. Based on the data collected, the educational software Moodle was selected because of its accessibility and ease of use. In collaboration with the research station "Petnica" Telenor and the town Novi Sad, the Internet portal "Milanče" was created, on which interesting and stimulating lessons and teaching materials intended for children were posted. Student achievement was found to be improved but not all educational materials could be appropriately used in the electronic form.
Key words: Moodle; special needs; users

---

Sažetak
Sadašnje je vrijeme vrijeme naglog razvoja tehnike i tehnologije. Djeca su sklonija bržem i boljem prihvaćaju takvog razvoja. Nastava se mora prilagoditi suvremenim trendovima i biti prilagođena korisniku. Tijekom školske godine postoje periodi većeg broja izostanaka, npr. uslijed epidemija gripe. Analizom situacije u vezi s pohađanjem nastave, na razini osnovnog i srednjeg obrazovanja učenika s posebnim potrebama u ŠOSO „Milan Petrović" i OŠ „Prva vojvođanska brigada" u Novom Sadu, tim stručnjaka raznih obrazovnih profila predložio je uvođenje učenja na daljinu uporabom tehnike elektroničkog učenja (E-learning). Postupku je prethodilo anketiranje učenika i roditelja. Na temelju prikupljenih podataka odabran je obrazovni softver Moodle, zbog pristupačnosti i jednostavnosti za uporabu. U suradnji s Istraživačkom stanicom „Petnica", Telenorom i Gradom Novim Sadom nastao je internetski portal „Milanče", na kome su zanimljive i stimulativne lekcije i nastavni materijal namijenjeni učenicima. Analizom postignuća učenika utvrđeno je da se uspjeh učenika poboljšao, ali i da nisu svi nastavni sadržaji podjednako podobni za prebacivanje u elektronički oblik.
Ključne riječi: korisnici; Moodle; posebne potrebe


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i0.218

Refbacks

  • There are currently no refbacks.