Differences in Dealing With Kinesiological Activities and Leisure Time Among Urban and Rural Primary School Pupils / Urbano i ruralne razlike u bavljenju kineziološkim aktivnostima i provođenju slobodnog vremena učenika primarnog obrazovanja

Srna Jenko Miholić, Marijana Hraski, Andreja Juranić

Abstract


Abstract
The aim of the research was to find out how primary school pupils spend their free leisure time in relation to the place of living.and to what extent then they deal with kinesiological activities in relation. The study involved a total of 139 pupils of primary school. The subjects were submitted to the questionnaire which consisted of eight items. The data were analyzed by descriptive statistics, and Chi-square test (χ2) was used to test the difference between the students of rural and urban areas. The results proved to be a small difference in spending leisure time in relation to the place of growing up, but also some alarming moments when we talk about the proportion of children who does not considered kinesiology activities as an attractive option for spending their leisure time.
Keywords: boys; girls; countryside; city; lower grades of primary school 
---
Sažetak
Cilj rada bio je otkriti kako učenici primarnog obrazovanja provode svoje slobodno vrijeme i u kojoj se tada mjeri bave kineziološkim aktivnostima u odnosu na mjesto odrastanja, odnosno da li žive u ruralnom ili urbanom području. Istraživanje je provedeno na ukupno 139 učenika nižih razreda osnovne škole. Ispitanici su bili podvrgnuti anketnom upitniku koji se sastojao od osam čestica. Dobiveni podaci su obrađeni metodama deskriptivne statistike, a za testiranje razlika između učenika u odnosu na mjesto življenja korišten je hi-kvadrat test (χ2). Dobiveni rezultati pokazali su vrlo malo razlika u načinu provođenja slobodnog vremena u odnosu na mjesto odrastanja djece, ali i neke alarmantne momente kada se govori o udjelu djece koja kineziološke aktivnosti ne smatraju privlačnim izborom za provođenje slobodnog vremena. 
Ključne riječi: dječaci;  djevojčice; grad; niži razredi osnovne škole; selo 

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2168

Refbacks

  • There are currently no refbacks.