The Importance of Research-Based Data for Design of Intervention Sport Programmes for Children / Važnost rezultata dosadašnjih istraživanja za kreiranje interventnih sportskih programa za djecu

Marjeta Kovač, Janko Strel, Jurak Gregor, Starc Gregor

Abstract


Abstract 
In the last twenty years rapid changes of children and adolescents lifestyles have been observed worldwide. Studies of secular changes show that changes in the lifestyles of children and adolescents in developed countries are manifested in increased subcutaneous fat, in higher proportion of overweight population and in deterioration of their motor performance, particularly endurance and strength. Poor physical fitness of children and youth is associated with many preventable diseases and presents a serious current and future public health problem. Regular and quality physical activity (PA) during childhood can lead to improvements in numerous physiological and morphological variables in children and youth. Therefore, school-based PA interventions are important in improvements of PA level of children and their outcomes. One of PA interventional programme has started in Slovenia in September 2014. Recently, this intervention has been offered to schoolchildren between the ages of 10 and 12. Studies of physical development of children aged 10-12 have revealed that the proportion of overweight and obese children in Slovenia has been increasing particularly in this age group and that the physical fitness of these children has been decreasing even more than amongst adolescent youth. Such school-based PA intervention can significantly influence the physical fitness of children. Therefore, the concept of design of new PA interventional programme, grounded on research-based data, is presented to show that the planning of such intervention programme should be based on research evidence and experience, should include modern approaches to programme contents and their delivery, should be organizationally well designed and should also be provided by professionally competent teachers. 
Key words: concept; intervention programme; pre-pubertal children; primary school; sport
---
Sažetak
Posljednjih dvadeset godina brze promjene u životima djece i adolescenata zapažene su na globalnoj razini. Istraživanja svjetovnih promjena pokazala su da se životni stil djece i adolescenata u razvijenim zemljama manifestira povećanjem potkožne masnoće, u većoj proporciji pretilog stanovništva te u pogoršanju njihovih motoričkih postignuća poglavito izdržljivosti i snage. Slaba fizička spremnost djece i mladih povezuje se s mnogim preventivnim oboljenjima te predstavlja ozbiljan javno-zdravstveni problem trenutni i budućnosti. Redovna i kvalitetna fizička aktivnost (PA) u djetinjstvu može dovesti do poboljšanja u mnogim fiziološkim i morfološkim varijablama djece i mladih. Prema tome, intervencije kod školske FA važne su kod poboljšanja razina FA djece i njihovih ishoda. Jedan interventni program FA započeo je u Sloveniji u rujnu 2014. Nedavno je ovaj interventni program ponuđen školskoj djeci u dobi između 9 i 12 godina. Istraživanja vezana uz fizički razvoj djece u dobi od 9-12 godina upućuju na to da je proporcija pretile i gojazne djece u Sloveniji u porastu posebice vezano uz ovu dobnu skupinu te da je fizička spremnost ove djece u opadanju čak više nego među mladim adolescentima. Takva školska intervencija FA može značajno utjecati na fizičku spremnost djece. Prema tome, koncept nacrta novog interventnog programa FA, zasnovan na rezultatima istraživanja prikazuje se kako bi pokazao da planiranje interventnog programa treba biti zasnovan na dokazima istraživanja i iskustva, treba uključivati moderne pristupe sadržaju programa i njegovom ishođenju, organizacijski dobro strukturiran te ga trebaju izvoditi profesionalno kompetentni nastavnici.Ključne riječi: djeca u pred-pubertetu; koncept; osnovna škola; program intervencije; sport 

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2160

Refbacks

  • There are currently no refbacks.