Contribution to Teaching Strategies of Primary School Teachers in Encouraging Artistic and Creative Skills as Impetus for the Development of Wisdom / Prilozi za strategije učitelja i nastavnika u osnovnoj školi u razvoju likovno-kreativnih sposobnosti kao

Stjepko Rupčić

Abstract


Abstract

How do we teach students to recognize their own value in creating benefits for the common good, not only for individual interests, and how do we enable them to perceive common and individual goals being the same? The divergence of goals can cause dispersion of attention and fruitless wandering, but it may also enable personal growth through intrinsic incentives. The paper shows how teaching practices enable the development of capabilities for the autonomous development of children of primary school age and how art and creative workshop practices enable and encourage the emergence of capabilities for more self-understanding and development of empathy for the needs of others. The paper discusses the meaning of a role model as a preferred matrix and the responsibilities of teachers as role models in the process of creation and learning how to recognize exit strategies and solutions. The paper indicates that school cannot teach wisdom, but that students can be prepared for wisdom.

Key words: balance; creativity; empathy; teacher; wisdom.

---

Sažetak

Kako odgojiti učenike da svoju vrijednost prepoznaju u stvaranju koristi za opće dobro, a ne samo za osobne interese te kako omogućiti prepoznavanje zajedničkog i pojedinačnog cilja kao jedinstvenog? Divergentnost ciljeva može biti uzrok raspršivanja pažnje i besplodnog lutanja, no može omogućiti osobni razvoj putem intrinzičnih poticaja. U radu se govori o tome koje nastavne prakse omogućuju razvoj sposobnosti autonomnog razvoja djece osnovnoškolske dobi te kako likovno-kreativne i radioničke prakse omogućuju i potiču pojavu sposobnosti za veće samorazumijevanje i razvoj empatije za potrebe drugih. Govori se o smislu uzora kao poželjne matrice i odgovornosti učitelja kao nosilaca tog atributa pri stvaranju i učenju prepoznavanja strategija izlaza i rješenja. Rad ukazuje na to da se u školi ne može učiti mudrost, ali da se za mudrost može pripremati.

Ključne riječi: empatija; kreativnost; mudrost; ravnoteža; učitelj.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.