Multilingualism of Croatian Elementary School Children on Facebook / Višejezičnost hrvatskih osnovnoškolaca na Facebooku

Blaženka Filipan-Žignić, Edita Kitner, Katica Sobo

Abstract


Abstract

The Internet, as the largest worldwide network of interconnected computers, assumes multilingualism and thus deserves to be the focus of the latest research on communication. On the one hand, multilingualism can be interpreted as the use of multiple languages or varieties in a particular situation. Therefore, the authors here speak of multilingualism among Croatian elementary school children on the Internet, especially on Facebook. The first step was to conduct research on multilingualism (including both vertical and horizontal multilingualism) of seventh graders in three counties in the northern and north-western regions of Croatia. The next step was to examine whether elementary school children express their multilingualism (both horizontal and vertical) on Facebook as well. The authors wanted to explore whether code-switching and code-mixing occurred in their communication on Facebook, and if they did, to what extent and for what reasons. The conclusion was that Croatian elementary school students are highly multilingual both with respect to vertical and horizontal multilingualism, which is expressed in their communication on Facebook as well, where they frequently use code-switching and code-mixing.

 

Key words: code-mixing; code-switching; Facebook; horizontal multilingualism; seventh graders; vertical multilingualism.

---

Sažetak

Internet kao najveća svjetska mreža međusobno povezanih računala podrazumijeva višejezičnost pa ona u najnovijim istraživanjima komunikacije na internetu zaslužuje biti u fokusu tih istraživanja. Višejezičnost se, naime, u određenom smislu može tumačiti kao uporabu više jezika ili varijeteta u nekoj situaciji. Autorice stoga u ovome radu progovaraju o višejezičnosti hrvatskih osnovnoškolaca na internetu, i to poglavito na Facebooku. One isprva provode istraživanje o višejezičnosti učenika 7. razreda u trima hrvatskim županijama sjeverne i sjeverozapadne Hrvatske s obzirom na vertikalnu i horizontalnu višejezičnost. Sljedeći je cilj bio proučiti izražavaju li osnovnoškolci svoju višejezičnost (i to kako horizontalnu, tako i vertikalnu) i na Facebooku. Željelo se istražiti dolazi li u njihovoj komunikaciji na Facebooku do prebacivanja i miješanja kodova, u kojoj su mjeri prebacivanje i miješanje kodova zastupljeni te koji su razlozi prebacivanja i miješanja kodova. Zaključak je da su hrvatski osnovnoškolci u visokom postotku višejezični, i to kako s obzirom na vertikalnu tako i s obzirom na horizontalnu višejezičnost, te da je ona izražena i u njihovoj komunikaciji na Facebooku, pri čemu oni u svojoj komunikaciji učestalo rabe prebacivanje i miješanje kodova.

 

Ključne riječi: Facebook; horizontalna višejezičnost; miješanje kodova; prebacivanje kodova; učenici 7. razreda; vertikalna višejezičnost.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2103

Refbacks

  • There are currently no refbacks.