Playing Musical Instruments during Elementary School Age and Selection of Secondary School and Profession / Sviranje glazbenih instrumenata u osnovnoškolskoj dobi i odabirsrednje škole tezanimanja

Diana Atanasov Piljek, Tamara Jurkić Sviben

Abstract


Abstract

Numerous scientific researchers have been pointing to the connection between certain music activities and development of the non-musical competencies. Learning to play a musical instrument contributes to the development of the multiple intelligences elements. The aim of this work is to determine whether there is a connection between the learning process and the activity of playing a musical instrument in elementary school and the selection of secondary school type and occupation. In this research the following questions were considered: whether playing a musical instrument during elementary school age is connected with the process of choosing secondary school and occupation, with the overall success of the respondents in elementary and secondary school, success in Mathematics, the level of future education and knowledge of foreign languages. A total of 283 respondents of various age groups participated in this research, and they were divided into two categories: respondents who were playing a musical instrument during elementary school age and the respondents who were not.

Key words: level of education; non-musical competencies; personal interests; playing. 


---

 

Sažetak

Brojna znanstvena istraživanja ukazuju na povezanost određenih glazbenih aktivnosti s razvojem neglazbenih kompetencija. Učenje sviranja glazbenog instrumenta doprinosi razvoju elemenata višestrukih inteligencija. 

Cilj ovoga rada je ispitati postoji li vezaizmeđu učenja i aktivnosti sviranja nekog glazbenog instrumenta u osnovnoj školi sa odabirom srednje škole i zanimanja.

Za potrebe istraživanju razmatrana su pitanja: postoji li veza između sviranjaglazbenog instrumenta u osnovnoškolskoj dobi i odabira srednje škole i zanimanja,uspjeha iz matematike, razine budućeg obrazovanja te poznavanja stranih jezika. U istraživanju je sudjelovalo 283 ispitanika različitih dobnih skupina podijeljenih u dvije kategorije: ispitanici koji su svirali glazbeni instrument u osnovnoškolskoj dobi i oni koji nisu. Ispitivanje je provedeno provjerenim anketnim upitnikom. Rezultati su analizirani neparametrijskim metodama obrade podataka te upućuju na potrebu sviranja glazbenog instrumenta u osnovnoškolskoj dobi i višestruku korist samog sviranja u razvoju neglazbenih kompetencija mlade osobe.

Ključne riječi: neglazbene kompetencije; osobni interesi; razina obrazovanja; sviranje.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i0.2099

Refbacks

  • There are currently no refbacks.