A Literature Review of Empirical Research on the Effects of Digital Games on Learning Styles and Multiple Intelligences / Pregled literature o empirijskim istraživanjima o utjecaju digitalnih igara na stilove učenja i višestruke inteligencije

Veljko Aleksić, Mirjana Ivanović

Abstract


Abstract
The paper presents a review of literature resources that studied the effects of digital games on students' learning and intelligence. The research included 5,740 scientific papers from 11 electronic repositories that presented various evidence of multidimensional impact of digital games on students. Categorization and application of multiple qualitative criteria identified 36 representative papers that presented empirical evidence. Various indicators and benchmarks used in papers were analysed, taking into account the methodological limitations. The results confirm the complex relations between digital games andlearning styles and multiple intelligences on which the recommendations and questions for future research are created.
Keywords: literature review; digital games; learning style; multiple intelligences.
---
Sažetak
U radu se daje pregled literature koja prikazuje rezultate istraživanja o utjecaju digitalnih igara na učenje i inteligencije učenika. Istraživanje je obuhvatilo 5740 znanstvenih radova iz 11 elektroničkih repozitorija, a koji su pružili raznolike dokaze o višedimenzionalnom utjecaju digitalnih igara na učenike. Kategorizacijom i primjenom višestrukih kvalitativnih kriterija pronađeno je 36 odgovarajućih radova koji su sadržavali empirijske dokaze. U radovima su analizirani raznovrsni indikatori i referentne točke, uzimajući u obzir metodološka ograničenja. Rezultati potvrđuju kompleksne veze između digitalnih igara i stilova učenja, kao i višestrukih inteligencija, na temelju kojih se stvaraju preporuke i pitanja za buduća istraživanja.
Ključne riječi: pregled literature; digitalne igre; stil učenja; višestruke inteligencije.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i2.2060

Refbacks

  • There are currently no refbacks.