Journey into Doctoral Candidacy: A Grounded Theory Study of Doctoral Qualification Exam Process / Putovanje kandidata za doktorski studij: istraživanje postupka polaganja kvalifikacijskog doktorskog ispita metodom utemeljene teorije

Sevinc Gelmez Burakgazi, Ali Yildirim

Abstract


The purpose of this study is to investigate the process doctoral students go through in qualification exam. Within a grounded theory design, a series of in-depth interviews were carried out with six doctoral candidates to inquire into their thoughts and experiences. Data collection started four months before the qualification exam and ended approximately a month after the exam had been taken. A total of 127 pages of interview transcripts were produced as a result of interviews. The data from these interviews were analysed in three stages: (1) initial coding and theorizing; (2) selective coding and theorizing; (3) theoretical codes. The theoretical codes were generated from the codes using the constant comparative method. The analysis revealed five interrelated phases students go through in the qualification exam: Ambiguity and procrastination; Getting lost and finding ways; Getting on with the unavoidable: taking the exam; Relief or burnout after the exam, and Looking back with mixed feelings.
Key words: doctoral qualification exam; doctoral students; higher education; grounded theory. 

---

Svrha je ovog istraživanja ispitati proces koji studenti doktorskog studija moraju proći kako bi mogli položiti kvalifikacijski ispit. Primjenom dizajna istraživanja koji se koristi metodom utemeljene teorije, proveden je niz produbljenih intervjua sa šest kandidata za doktorski studij kako bi se ispitala njhova mišljenja i iskustva. Prikupljanje podataka započelo je četiri mjeseca prije kvalifikacijskog ispita i završilo je otprilike mjesec dana prije polaganja ispita. Nakon provedenih intervjua, napisano je otprilike 127 stranica transkribiranog teksta. Podaci dobiveni u intervjuima analizirani su u tri faze: (1) inicijalno kodiranje i teroretiziranje, (2) selektivno kodiranje i teoretiziranje, (3) teorijsko kodiranje. Teorijski kodovi stvoreni su iz kodova primjenom konstantne komparativne metode. Analiza je pokazala pet međusobno povezanih faza kroz koje studenti prolaze tijekom pripreme za kvalifikacijski ispit: Nejasnoće i odgađanje, Gubljenje i pronalaženje, Pomak prema neodgodivom: polaganje ispita, Olakšanje ili sagorijevanje nakon ispita, Pogled unatrag s pomiješanim osjećajima.
Ključne riječi: kvalifikacijski doktorski ispit; studenti doktorskog studija; visoko obrazovanje; utemeljena teorija.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i1.2017

Refbacks

  • There are currently no refbacks.