GLOBAL LEARNING OR EDUCATION: A CHALLENGE TO CONTEMPORARY GEOGRAPHY TEACHING / GLOBALNO UČENJE ILI OBRAZOVANJE: IZAZOV ZA SUVREMENU NASTAVU GEOGRAFIJE

Zdenko Braičić

Abstract


ABSTRACT

    Global learning (global education) is seen as a didactic response to different aspects of globalization in all spheres of life. Since global learning requires an interdisciplinary concept of the curriculum, its basic ideas are incorporated in the syllabi of different school subjects. The paper discusses in detail the possibilities of their realization in geography teaching. The emphasis is placed on defining the aims and objectives of geography teaching, incorporating new subject matter into the syllabus, as well as new learning methods and models.
    The second section of this paper analyses and compares the attitudes of geography teachers and secondary school pupils at “Gimnazija Sisak” towards the phenomenon of globalisation, which is taught in geography classes. The results have shown that both groups of respondents are familiar with the contemporary features of globalisation as well as its advantages and disadvantages. It has been observed that pupils' view of globalisation is fundamentally more positive than that of the teachers.
    Key words: globalisation, geography teaching aims, learning models, pupils' and geography teachers' attitudes 
-----

SAŽETAK

Globalno učenje (globalno obrazovanje) predstavlja pedagoški odgovor na različite aspekte globalizacije u svim životnim sferama. Budući da koncept globalnog učenja zahtijeva interdisciplinarnu koncepciju kurikula, njegove se osnovne ideje ugrađuju u planove i programe različitih nastavnih predmeta. U radu se detaljnije raspravlja o mogućnostima njihova ostvarivanja u nastavi geografije. Naglasak je stavljen na određivanje ciljeva i zadaća nastave geografije, ugrađivanje novih sadržaja u nastavni plan i program, kao i nove metode i modele učenja.
U drugom dijelu rada analiziraju se i uspoređuju stavovi učitelja geografije i učenika Gimnazije Sisak o fenomenu globalizacije koji se poučava u nastavi geografije. Rezultati su pokazali da su obje skupine ispitanika upoznate sa suvremenim značajkama globalizacije i njezinim pozitivnim i negativnim stranama. Uočeno je da učenici u osnovi pozitivnije doživljavaju globalizaciju negoli učitelji.
Ključne riječi: globalizacija, zadaće nastave geografije, modeli učenja, stavovi učenika i učitelja geografije


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v14i1.201

Refbacks

  • There are currently no refbacks.