Domestic Encouragement for Young Foreign Language Learners in Slovenia/Domaće poticanje mladih učenika stranog jezika u Sloveniji

Mihaela Brumen, Sabina Lešnik, Milena Ivanuš Grmek

Abstract


Abstract

The main aim of the present research was to determine the kinds of encouragement that young learners receive at home from their parents for foreign language (FL) learning, and highlight any differences between the domestic environment and foreign language learning in terms of the socio-economic status of the family. Furthermore, the study offers some general recommendations to parents and primary school authorities to encourage FL learning in the domestic environment, thereby avoiding socio-economic differences.

The study was conducted on a sample of ninth-grade pupils (14 years of age) attending Slovene primary schools (N = 600). A questionnaire with the closed-type questions was designed in accordance with the measurement characteristics (validity, reliability, objectivity). The data were analysed by using descriptive and inferential statistics. The results show that in general, parents almost never or rarely encourage their children in foreign language learning. A detailed analysis of the results, however, shows that there are statistically significant differences in the support given to foreign language learning in terms of the socio-economic status of the family (e.g., through books, literature, DVDs, songs in foreign languages, homework, language courses abroad, travelling). Parents with a higher level of education support their children in learning foreign languages more than parents with a lower level of education.

Key words: socio-economic environment; foreign language learning; parental involvement; primary school.


---


Sažetak

Glavni je cilj ovog istraživanja bio utvrditi vrste poticaja koje mladi učenici koji uče strani jezik (SJ) primaju kod kuće, a koje im pružaju njihovi roditelji, te naglasiti razlike između domaćeg okruženja i učenja stranog jezika u smislu socijalno-ekonomskog statusa obitelji. Nadalje, istraživanje nudi neke opće preporuke roditeljima i autoritetima u osnovnoj školi da potaknu učenje stranog jezika u domaćem okruženju te izbjegnu socijalno-ekonomske razlike.

Istraživanje je provedeno na uzorku učenika devetih razreda (starost 14 godina) koji pohađaju slovenske osnovne škole (N=600). Upitnik s pitanjima zatvorenog tipa osmišljen je u skladu s mjernim karakteristikama (valjanost, pouzdanost, objektivnost). Podaci su analizirani upotrebom deskriptivne i inferencijalne statistike. Rezultati pokazuju kako roditelji gotovo nikad ne potiču ili vrlo rijetko potiču svoju djecu na učenje stranog jezika. Međutim, detaljna analiza rezultata pokazala je kako postoje statistički značajne razlike u potpori učenja stranog jezika povezane sa socijalno-ekonomskim statusom obitelji (npr. knjige, literatura, DVD, pjesme na stranim jezicima, domaća zadaća, tečajevi stranih jezika u inozemstvu, putovanje). Visokoobrazovni roditelji potiču svoju djecu na učenje stranih jezika više od roditelja nižeg stupnja obrazovanja. 

Ključne riječi: socijalno-ekonomsko okruženje; učenje stranog jezika; uključenost roditelja; osnovna škola.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v19i2.1989

Refbacks

  • There are currently no refbacks.