Effectiveness of Inquiry-Based Science and Social Studies Teaching in the Development of Students' Scientific Competence/Efikasnost istraživački usmjerene nastave Prirode i društva u razvoju prirodoznanstvene kompetencije učenika

Alena Letina

Abstract


Abstract
Inquiry-based teaching involves a purposeful and organized process of learning, where students, with their own activity and exploration, construct new knowledge concepts and develop a number of cognitive and practical skills. The aim of this study was to determine whether there is a relationship between inquiry-based Science and Social Studies teaching and the development of students' scientific competence. For this purpose, an experimental survey with parallel groups in primary schools in Zagreb and Zagreb County was conducted, with fourth-grade students (N=333) being the participants in this research. The results of this research show that inquiry-based teaching produces much better development of students' scientific competence than do traditional teaching methods. Students who were part of the experimental group, and who were taught according to this teaching strategy achieved notably better results at all levels of science competence tests. Based on these results, it can be concluded that the use of inquiry-based teaching in Science and Social Studies classes is necessary and recommended because of its distinctly positive effects on the development of students' competences. Therefore, it is necessary to include this teaching strategy in the structure of the new primary school curriculum.Key words: inquiry learning; learning outcomes; the level of scientific literacy; traditional teaching approach. 
---
Sažetak
Istraživački usmjerena nastava je svrhovit i organiziran proces učenja i poučavanja u kojem učenici vlastitom aktivnošću i istraživanjem dolaze do novih spoznaja, razvijajući pritom različite kompetencije. Cilj je ovoga rada utvrditi postoji li povezanost istraživačke nastave Prirode i društva s razvojem različitih razina prirodoznanstvene kompetencije. S tom je svrhom provedeno eksperimentalno istraživanje s usporednim skupinama u osnovnim školama županije Grada Zagreba i Zagrebačke županije, na uzorku učenika četvrtih razreda osnovne škole (N=333). Rezultati provedenog istraživanja pokazuju statistički značajno bolji učinak istraživačke nastave Prirode i društva u razvoju učeničke prirodoznanstvene kompetencije u odnosu na učinke tradicionalne predavačko-prikazivačke nastave. Učenici eksperimentalne skupine koji su tijekom eksperimentalnog istraživanja bili izloženi istraživačkoj nastavi Prirode i društva ostvarili su značajno bolje rezultate na svim razinama ispita prirodoznanstvene kompetencije. Na temelju analize dobivenih rezultata može se zaključiti kako je primjena istraživački usmjerene nastave Prirode i društva zbog njenih pozitivnih učinaka preporučljiva i potrebna, te ju je stoga potrebno uključiti u novu strukturu kurikula Prirode i društva.Ključne riječi: ishodi učenja; istraživačko učenje; razine prirodoznanstvene pismenosti; tradicionalna nastava.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i3.1735

Refbacks

  • There are currently no refbacks.