The European Language Portfolio as an Educational Innovation in Primary and Secondary Schools: You Have to Catch Them Young?/Europski jezični portfolio kao obrazovna inovacija u osnovnim i srednjim školama: Uhvatite ih dok su mladi?

Urška Sešek, Janez Skela

Abstract


Abstract

The paper presents a study of the implementation of the European Language Portfolio, an innovative material aimed at boosting learner autonomy and development of multilingual communicative competences in learners of all ages. The monitoring of the piloting of the ELP in Slovenian primary and secondary school over several years included a survey of 1,634 students aged 10 to 17. The survey is analysed with a view to presenting the often overlooked perspective of the end-users of educational innovation, focusing on how learner age affects their patterns of use of the new material as well as their attitudes towards and perceptions of it. The results suggest that age definitely played a role in the learners’ reception of the ELP; the levels and types of engagement with the material and the learners’ perceptions of its difficulty, enjoyability and value for their growth as (language) learners were lower among secondary students than among primary students almost across the board. Age probably played a role in this via two related factors. Greater cognitive maturity seems not to have contributed to a better reception of the innovation; the poorer results in primary schools probably reflect the common decrease of motivation for schoolwork through the teenage years. 

Key words: age; educational innovation; learner autonomy; learner characteristics; materials; pilot study.


---


Sažetak

Rad prikazuje istraživanje o primjeni Europskog jezičnog portfolia, inovativnog materijala namijenjenog poticanju autonomije učenika i razvoju višejezičnih komunikacijskih kompetencija učenika svih dobnih uzrasta. Za praćenje probnog uvođenja EJP-a u osnovne i srednje škole u Sloveniji u razdoblju od nekoliko godina anketirana su 1643 učenika u dobi od 10 do 17 godina. Anketa je analizirana s namjerom prikazivanja često izostavljene perspektive krajnjih korisnika obrazovne inovacije, s naglaskom na način na koji učenikov uzrast utječe na uzorak korištenja novoga materijala, kao i na njihove stavove i njegov doživljaj. Rezultati ukazuju na to da dob učenika svakako ima ulogu u prihvaćanju EJP-a; razine i vrste angažmana s materijalom i učenička percepcija složenosti, uživanje i vrijednost za njihov razvoj kao učenika (jezika) bili su niži kod učenika srednjih škola nego kod učenika osnovnih škola u cijelom uzorku. Dob u tome vjerojatno ima ulogu s pomoću dva povezana čimbenika. Veća kognitivna zrelost, čini se, ne doprinosi boljem prihvaćanju inovacije; slabiji rezultati u osnovnoj školi vjerojatno su odraz uobičajenog smanjenja motivacije za školski rad tijekom tinejdžerskih godina.   

Ključne riječi: dob; obrazovna inovacija; autonomija učenika; karakteristike učenika; materijali; pilot istraživanje. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i2.1624

Refbacks

  • There are currently no refbacks.