Pupils' Initiative in the Classroom / Učenička inicijativnost u kontekstu nastave

Anđelka Peko, Rahaela Varga

Abstract


The paper explores pupils' initiative as a segment of entrepreneurship that needs to be enhanced through classroom activities. The national curriculum has been promoting pupils' entrepreneurial competence in education for years and the authors were intrigued to find out whether the contemporary teaching supports its development. More precisely, it was investigated what aspects of pupils' initiative pupils themselves perceive to be most frequently stimulated with the learning activities that take place in the classroom. In addition, individual differences based on pupils' age and gender were looked into. The participants were primary school pupils in the fourth and eighth grades from four Croatian towns. The results suggest that pupils (regardless of their gender or age) perceive mutual assistance as the most frequent activity that enables them to express their initiative during regular classroom activities. The differences between boys and girls when it comes to the perception of classroom activities were not detected. This is not the case with age difference. Similar to previous research, it was found that younger pupils perceive themselves as taking initiative in the classroom more frequently than older pupils. The necessity of continuous professional development of teachers is implied, so that they could become more competent to support pupils' initiative through their teaching.
Key words: competence; entrepreneurship; initiative; pupil; teaching.

---

U radu se polazi od pretpostavke da je učeničku inicijativnost, kao sastavnicu poduzetničke kompetencije, nužno poticati nastavom. S obzirom na to da se razvoj poduzetničke kompetencije već godinama zahtijeva nacionalnim kurikulom, zanimalo nas je koliko suvremena nastava podržava razvoj učeničke inicijativnosti. Točnije, istraženo je koji se vidovi učeničke inicijativnosti najviše potiču nastavnim aktivnostima ako se promatra iz perspektive učenika. Uz to, istraživačka je pozornost usmjerena na individualne razlike među učenicima u percepciji razina poticanja inicijativnosti koju iskazuju tijekom nastave. Sudionici su istraživanja učenici četvrtog i osmog razreda osnovne škole iz četiriju hrvatskih gradova koji su procjenjivali zastupljenost pojedinih nastavnih aktivnosti. Rezultati su pokazali kako je međusobno pomaganje najčešća učenička aktivnost tijekom koje iskazuju inicijativnost, bez obzira na spol i dob. Razlike u učeničkoj procjeni koje bi se mogle povezati sa spolom učenika nisu zabilježene. Potvrđeni su rezultati sličnih istraživanja u kojima mlađi učenici svoju inicijativnost procjenjuju višom nego stariji. Naglašava se potreba profesionalnog usavršavanja učitelja kako bi postali kompetentnijima u poticanjui razvoja poduzetničke kompetencije svojih učenika, posebno učeničke inicijativnosti.
Ključne riječi: inicijativnost; kompetencije; nastava; poduzetništvo; učenik.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v18i3.1608

Refbacks

  • There are currently no refbacks.