Raising Students’ Awareness of Teaching Competences by Means of the European Portfolio for Student Teachers of Languages / Razvijanje svijesti studenata o učiteljskim kompetencijama uz pomoć Europskog portfolija za obrazovanje učitelja jezika

Ivana Cindric, Marija Andraka, Milka Bilić-Štefan

Abstract


Abstract

The paper presents the results of an investigation into the use of the European Portfolio for Student Teachers of Languages (EPOSTL) as part of the ELT methodology courses which are part of the Integrated Undergraduate and Graduate University Programme of Study of Primary Education and the English Language at the Faculty of Teacher Education in Zagreb. The EPOSTL is a self-assessment and reflection tool designed by the Council of Europe for students undergoing initial teacher education and thus includes teaching competences relevant for language teachers in the whole European area of education. Its use should contribute to raising awareness of both generic and specific teaching competences and of the necessity to link initial teacher education and continuous professional development. The EPOSTL has been applied in the Programme within the framework of ELT methodology courses since the 2009/10 academic year.

The authors also present the findings of the analysis of students’ feedback on the use of the EPOSTL. The feedback revealed aspects of the EPOSTL which proved to be problematic for student. Having conducted such a study gives teachers involved the opportunity to modify and improve particular aspects of the use of the EPOSTL in order to reach the aims set.

Key words: ELT methodology courses, reflection, self-assessment, teaching competences, the EPOSTL.

 

---

 

Sažetak

Rad prikazuje rezultate istraživanja upotrebe Europskog portfolija za obrazovanje nastavnika jezika (EPONAJ) kao dijela metodičkih kolegija poučavanja engleskog jezika u okviru Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija primarnog obrazovanja i engleskog jezika na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. EPONAJ je alat za samoprocjenu i promišljanje koji je Vijeće Europe osmislilo za studente buduće učitelje jezika pa stoga sadrži učiteljske kompetencije koje su važne za učitelje jezika u cjelokupnoj sferi obrazovanja u Europi. Njegova upotreba trebala bi pridonijeti ne samo razvijanju svijesti studenata o generičkim i specifičnim učiteljskim kompetencijama već i osvještavanju potrebe povezivanja početnog obrazovanja učitelja s trajnim stručnim usavršavanjem. EPONAJ se u studiju koristi u okviru metodičkih kolegija poučavanja engleskog jezika od 2009./2010. godine.

Autorice nadalje prikazuju rezultate analize studentskih upitnika o upotrebi EPONAJ-a, koja je ukazala na neke njegove aspekte koji su se pokazali problematičnima za studente. Provođenje istraživanja pruža voditeljima kolegija priliku da promijene i poboljšaju određene aspekte upotrebe EPONAJ-a kako bi se u potpunosti ostvarili postavljeni ciljevi.

Ključne riječi: metodički kolegiji poučavanja engleskog jezika; promišljanje; samoprocjena; Europski portfolio za obrazovanje nastavnika jezika; učiteljske kompetencije.


 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1523

Refbacks

  • There are currently no refbacks.