Professional Development Programs as a Support for Teachers at the Beginning of Their Career / Programi profesionalnog razvoja podrške učiteljima na početku njihove karijere

Lidija Terek, Irena Terzić, Anka Ivanović, Kristina Telek, Nevena Šćepanović

Abstract


Abstract
In Serbia, beginning teachers are under constant pressure since they are obliged to follow and implement all education laws and by-laws which determine the accountabilities of all the stakeholders of the educational system, even though during the initial teacher education they do not meet with the mentioned legislation. Beginning teachers are also required to implement different teaching methods, to adjust classroom conditions and instruction to the students’ individual needs. This often becomes a barrier and what is more, schools often lack the capacity to provide enough support for beginning teachers, while the existing accredited professional development programs do not cover the necessary content. A way to bridge the gap between the initial teacher education and the existing offer of professional development programs is to identify the types of support the beginning teachers need and to create professional development programs tailored especially for them. Driven by this proposition, the Regional Centers for Professional Development in Serbia conducted a research study among teachers who have up to 5 years of work experience in order to create a program that fully meets their needs. The results of the research will be presented in this paper.
Key words: initial teacher education; in-service training; needs of beginning teachers.
---
Sažetak
U Srbiji su učitelji početnici pod stalnim pritiskom jer su obvezni pratiti i implementirati sve zakone o odgoju i obrazovanju, kao i lokalne propise kojima se utvrđuje odgovornost sudionika obrazovnoga sustava, usprkos tome što se tijekom svojega početnog obrazovanja ne susreću sa spomenutim dokumentima. Od učitelja početnika također se očekuje da se koriste različitim metodama poučavanja i da uvjete u razredu i svoju poduku prilagode individualnim potrebama svojih učenika, što im često predstavlja poteškoće. Osim toga, školama često nedostaje kapaciteta da osiguraju dovoljno podrške za učitelje početnike, a postojeći akreditirani programi profesionalnoga razvoja ne obuhvaćaju potrebne sadržaje. Jedan način za premošćivanje jaza između početnog obrazovanja učitelja i postojeće ponude programa profesionalnog razvoja jest identificirati vrste podrške potrebne učiteljima početnicima i posebno za njih izraditi programe profesionalnog razvoja. Na temelju te zamisli Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Srbiji proveli su istraživanje među učiteljima koji su imali do 5 godina radnoga staža u obrazovanju sa svrhom izrade programa koji bi bio u potpunosti usklađen s njihovim potrebama. Rezultati toga istraživanja bit će prezentirani u ovome radu.
Ključne riječi: početno obrazovanje učitelja; pripravnički staž učitelja; potrebe učitelja početnika.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1522

Refbacks

  • There are currently no refbacks.