Kinesiology of Free Time / Kineziologija slobodnog vremena

Ivan Prskalo

Abstract


Abstract

Contemporary living conditions impose the need for optimum responses. Hence, the purpose of Kinesiology as a science should be to serve the society, nation and civilisation. The issue of free time and its contents is one of the central issues set before a modern man. The prospect of its design can be found in education as the main precondition for creating a habit of active use of free time. Kinesiological activities, applied across all areas of applied kinesiology, are those of primary importance for free time. Having in mind the prospects of free time implies taking into account the demographic indicators according to which one may anticipate and secure the necessary material conditions for work, simultaneously considering a balanced development. Due to the long tradition of education of kinesiologists, as well as preschool and primary school teachers at the faculties of kinesiology and teacher education institutions, respectively, staff requirements can successfully respond to all future needs of this profession. Minimum number of compulsory physical education lessons has become a limiting factor, especially since time is an essential factor in the success of the transformation process, in the process of motor learning and creating exercise habits as essential educational tasks for the formation of the culture of free time. Creating conditions for the recognition of the kinesiology of free time also opens the path to  kinesiological prevention.

Key words: education; exercise; free time; kinesiology; physical education.

 

---

 

Sažetak

Suvremeni životni uvjeti nameću optimalne odgovore. Kineziologija kao znanost treba biti u službi društva, naroda i civilizacije. Pitanje slobodnog vremena i njegova sadržaja jedno je od središnjih pitanja koja se postavljaju pred suvremenog čovjeka. Perspektiva njegova osmišljavanja jest u edukaciji kao bitnoj pretpostavci oblikovanja navike njegova korištenja. Kineziološki je sadržaj kroz sva primijenjena područja kineziologije sadržaj od prvorazredne važnosti za slobodno vrijeme. Imati u vidu perspektivu slobodnog vremena, znači imati u vidu demografske pokazatelje i u skladu s njima predvidjeti osiguranje neophodnih materijalnih uvjeta rada vodeći brigu o ravnomjernom razvoju. Kadrovski uvjeti zahvaljujući dugoj tradiciji obrazovanja kineziologa, ali i učitelja i odgojitelja na kineziološkim i učiteljskim fakultetima, mogu odgovoriti potrebama budućnosti. Minimalna satnica obvezne tjelesne i zdravstvene kulture, a vrijeme je bitan čimbenik uspješnosti i transformacijskog procesa, procesa motoričkog učenja, ali i stvaranja navike vježbanja kao bitne odgojne zadaće za oblikovanje kulture slobodnog vremena, postaje ograničavajući čimbenik. Ostvarivanjem uvjeta za afirmaciju kineziologije slobodnog vremena, ostvaruje se i kineziološka prevencija.

Ključne riječi: edukacija; kineziologija; kineziološka kultura; slobodno vrijeme; vježbanjeFull Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1520

Refbacks

  • There are currently no refbacks.