DEVELOPING INTERCULTURAL COMPETENCE OF CROATIAN HIGH SCHOOL STUDENTS ON A STUDY ABROAD BY MEANS OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH TASKS / RAZVIJANJE INTERKULTURALNE KOMPETENCIJE HRVATSKIH SREDNJOŠKOLACA ZA VRIJEME STUDIJSKOG BORAVKA U INOZEMSTVU KROZ ZADATKE ETNOG

Tihana Bagić, Yvonne Vrhovac

Abstract


ABSTRACTIn today’s multicultural world, apart from acquiring linguistic competence, students should also acquire and develop intercultural competence if they want to live, study or work successfully in different cultures. In their reflection upon the ways in which intercultural competence may be acquired the authors of this article propose the study abroad of foreign language learners as a good context in which one can successfully develop one’s intercultural competence. This article describes the importance of using ethnography in foreign language teaching for students' development of intercultural competence while on a study abroad. The article gives a detailed description of activities, aims and materials of three tasks used for the development of the intercultural competence of Croatian high school students while on a study abroad in the UK. The tasks involve keeping a guided diary while on a study abroad and recognizing cultural similarities and differences between English and Croatian cultures, languages and their speakers. The aim of these tasks is to sensitize students to cultural differences through ethnographic techniques such as: detailed observation and analysis of everyday life in the field, raising the awareness of cultural specificities in the foreign and their own cultures and critically examining foreign culture stereotypes. These tasks have been designed to help foreign language learners acquire and develop intercultural competence and are of particular interest to foreign language teachers who can use them with their students while on a study abroad. Key words: ethnography, interculturalism, learning foreign languages, mobility, stereotypes
-----
SAŽETAK
U današnjem multikulturnom svijetu, učenici bi trebali, uz jezičnu kompetenciju, usvojiti i razvijati i međukulturnu kompetenciju ukoliko žele uspješno živjeti, studirati ili raditi u različitim kulturama. Promišljajući načine usvajanja međukulturne kompetencije, autorice članka predlažu studijski boravak učenika stranih jezika u inozemstvu kao dobar kontekst uspješnog razvijanja međukulturne kompetencije.Članak opisuje važnost korištenja etnografije u nastavi stranih jezika za razvijanje učeničke međukulturne kompetencije za vrijeme studijskog boravka učenika u inozemstvu. U članku su detaljno opisani aktivnosti, ciljevi i materijali zadataka za razvijanje međukulturne kompetencije hrvatskih učenika srednjih škola za vrijeme studijskog boravka u Velikoj Britaniji, koji se sastoje od pisanja vođenog dnevnika tijekom boravka i zadataka za uočavanje kulturnih sličnosti i razlika između engleske i hrvatske kulture, jezika i govornika. Cilj navedenih zadataka je senzibiliziranje učenika na kulturne razlike i to kroz etnografske tehnike istraživanja: detaljno i sustavno promatranje i analiza svakodnevnih pojava na terenu, razvijanje vještine uočavanja i upoznavanja osobitosti tuđe i vlastite kulture, te kritički odnos prema stereotipima vezanim uz stranu kulturu. Zadaci su osmišljeni kako bi pomogli učenicima stranih jezika kod usvajanja i razvijanja međukulturne kompetencije, te mogu posebno zanimati nastavnike stranih jezika koji ih mogu koristiti sa svojim učenicima tijekom studijskog boravka u inozemstvu.Ključne riječi: etnografija, međukulturizam, mobilnost, stereotipi, učenje stranih jezika

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v14i2.147

Refbacks

  • There are currently no refbacks.