Implementation of the Immersive Method on the Artistic Expression of Students in Art Classes/Primjena imerzivne metode na likovno izražavanje učenika u nastavi likovne kulture

Sonja Vuk, Tonka Tacol, Janez Vogrinc

Abstract


Abstract

The paper presents the immersive method in art classes in elementary school. The general scheme of this method of the artistic and pedagogical processes is easily applicable to all levels of education and all systems. The immersive method is based on the students’ understanding of the idea of works of art and adopting the modes of creating ideas and their expression in a visual form. It shifts the accent from adopting and illustrating formal language in traditional classes to connecting language of the students' everyday visual new media environment. This is closely related to the strategies of contemporary new media art, with adoption of clearly defined stages in the creative process and art-related terminology. The method uses transfer in teaching, therapeutic aspect of the art and 'flow state' or the aesthetic experience. In accordance with the meaning of the word 'immersion', this method teaches the understanding of art, ideas, contexts and relationships as a whole. In a critical manner, the adopted matter is applied to the student's own environment through analysis, aesthetic interventions, and social engagement based on an environmentally and socially conscious manner. Such an approach to teaching encourages intrinsic motivation in students and has a strong educational aspect, which indicates the effectiveness of this method.

Key words: aesthetic experience; creative process; strategies of new media art; tasks in art classes. 

 

---

 

Sažetak 

Ovdje je predstavljena imerzivna metoda u nastavi likovne kulture. Opća shema te metode likovno-pedagoškog procesa primjenjiva je na svim obrazovnim razinama i sustavima. Imerzivna metoda temelji se na učenikovu razumijevanju nastajanja umjetničkih djela i usvajanju načina prizvodnje ideja i njihova izražavanja u vizualnom uratku. Prebacuje naglasak s usvajanja i ilustriranja likovnih pojmova u tradicionalnoj nastavi na povezivanje jezika svakodnevne vizualne novomedijske okoline učenika, bliskog strategijama jednog dijela suvremene umjetnosti, s usvajanjem jasno definiranih etapa kreativnog procesa i likovnih pojmova. Metoda se služi transferom u nastavi, terapeutskim aspektom umjetnosti i tzv. flowstate ili estetskim Iskustvom. U skladu sa značenjem riječi 'imerzivno' (engl. immersion: ulazak u virtualni svijet, uranjanje, zadubljivanje, potapanje), metoda uči razumijevanju umjetničkog djela, ideje, konteksta i odnosa kao cjeline u kojoj pojedinac živi. Usvojeno se kritički primjenjuje na vlastitu okolinu analizom, estetskim intervencijama i ekološki i društveno osviještenim sudjelovanjem u životu zajednice. Takav pristup nastavi potiče intrinzičnu motivaciju kod učenika i ima snažan odgojni aspekt, što ukazuje na uspješnost te metode.

Ključne riječi: estesko iskustvo; kreativni proces; likovni zadatci; strategije suvremene novomedijske umjetnosti.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i4.1433

Refbacks

  • There are currently no refbacks.