Values and Value Orientations of Students, Future Primary School Teachers and Preschool Teachers / Vrijednosti i vrijednosne orijentacije studenata, budućih učitelja i odgojitelja

Zana Bojović, Danijela Vasilijević, Danijela Sudzilovski

Abstract


Abstract
Through a theoretical scientific synthesis, the phenomenon of values and value orientations of young people is considered from several aspects. Within the framework of such an approach, various classifications of values and value orientations of young people are presented and explained and the most favorable basis is sought for testing the values and value orientations of the students from teacher training faculties, future primary school teachers and preschool teachers. Empirical research of transversal type was performed on a random sample of 252 students from teacher training faculties in Serbia, at the end of the academic year 2012/2013. Based on Rokeach’s list of values, empirical research of transversal type was performed, with the main task of determining the terminal values (desirable states, pursued objectives) and instrumental values (idealized behaviors in order to achieve terminal values) of students. The ranking list, as the result of a quantitative and qualitative analysis of the collected data, shows that the students of the teacher training faculties are oriented toward: a) family safety, happiness, freedom, true friendship, inner harmony... (terminal values) and b) fairness, responsibility, capability...(instrumental values). The research shows a high degree of balance values of the students in the preference of terminal values, while in the instrumental values significant differences can be noticed, except for the first three items on the ranking list.
Key words: instrumental values; Rokeach’s list; terminal values.

---

Sažetak
Putem teorijske znanstvene sinteze s više se aspekata razmatra fenomen vrijednosti i vrijednosnih orijentacija mladih. U okvirima takvog pristupa prezentiraju se i obrazlažu različite klasifikacije vrijednosti i vrijednosnih orijentacija mladih i traži najpovoljnija osnova za ispitivanje vrijednosti i vrijednosnih orijentacija studenata učiteljskih fakulteta, budućih učitelja i odgojitelja. Na slučajnom uzorku od 252 studenta učiteljskih fakulteta, na kraju školske 2013/14. godine, a na temelju Rokičeve liste vrijednosti, izvršeno je empirijsko istraživanje transferzalnog tipa, s osnovnim ciljem da se utvrde terminalne (poželjna stanja, ciljevi kojima se teži) i instrumentalne (idealizirani načini ponašanja kako bi se ostvarile terminalne vrijednosti) vrijednosti studenata. Rang-lista nastala kao rezultat kvantitativne i kvalitativne analize prikupljenih podataka pokazuje da su studenti učiteljskih fakulteta orijentirani na: a) obiteljsku sigurnost, sreću, slobodu, iskreno prijateljstvo, unutarnji sklad... (terminalne vrijednosti) i b) poštenje, odgovornost, sposobnost... (instrumentalne vrijednosti). Istraživanje pokazuje visok stupanj ujednačenosti studenata u preferenciji terminalnih vrijednosti, a kod instrumentalnih se vrijednosti, osim tri prve na ljestvici, uočavaju značajne razlike.
Ključne riječi: instrumentalne vrijednosti; Rokeachova lista; terminalne vrijednosti.


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1339

Refbacks

  • There are currently no refbacks.