DIFFERENCES IN MOTOR ABILITIES OF MALE AND FEMALE FIFTH AND SIXTH GRADE PUPILS / RAZLIKE U MOTORIČKIM SPOSOBNOSTIMA IZMEĐU UČENIKA I UČENICA 5. I 6. RAZREDA

Marko Badrić

Abstract


SUMMARY

 

The aim of this study is to determine whether there is a statistically significant difference in motor abilities of boys and girls in the fifth and sixth grade. Discriminant analysis results showed a statistically significant difference between boys and girls in the fifth and sixth grade in motor abilities (p=0,00). The most signifiicant differences are observable in coordination and explosive strength in favor of boys (p=0.00) and flexibility in favor of girls (p=0.00). Based on the obtained results, it can be concluded that boys and girls differ in motor abilities at the age of 11. Boys are more dominant in the abilities that develop under the influence of physical exercise, while girls show much better results in flexibility. It can therefore be concluded that irregular exercise results in poorer development of motor abilities in girls than in boys.

Key words: anthropological characteristics, gender differences, school

 

----

 

SAŽETAK

 Cilj rada je utvrditi postoji li statistički značajna razlika u motoričkim sposobnostima između učenika i učenica 5. i 6. razreda osnovne škole. Rezultati diskriminacijske analize pokazuju postojanje statistički značajne razlike između dječaka i djevojčica 5. i 6. razreda u motoričkim sposobnostima (p=0,00) i ta se značajnost povećava porastom dobi. Najveće razlike očituju se u prostoru koordinacije i eksplozivne snage u korist dječaka (p=0,00) i fleksibilnosti u korist djevojčica (p=0,00). Na osnovi dobivenih rezultata može se zaključiti da se dječaci i djevojčice razlikuju u motoričkim sposobnostima već  od 11. godine. Dječaci su dominantniji u sposobnostima koje se razvijaju pod utjecajem tjelesnog vježbanja, dok djevojčice pokazuju puno bolje rezultate u fleksibilnosti. Zasigurno se može zaključiti da neredovito tjelesno vježbanje rezultira slabijim razvojem motoričkih sposobnosti kod djevojčica u odnosu na dječake.

             Ključne riječi: škola, antropološka obilježja, spolne razlike    


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i2.132

Refbacks

  • There are currently no refbacks.