Acoustics in School Sport Halls and Its Implications for Physical Education/Akustika u školskim dvoranama i njezine implikacije na nastavu tjelesnoga odgoja

Gregor Jurak, Marjeta Kovač, Gregor Starc, Bojan Leskošek

Abstract


 

Abstract 

Due to the demanding acoustic conditions in physical education lessons and the related problems with health and academic success, the aim of this study was to examine the acoustic conditions of teaching in sport halls in Slovenia. Thirty-five sport halls were selected, reflecting four types of school sport halls grouped according to the period of their construction. The reverberation time was measured, and speech intelligibility was calculated by means of the Speech Transmission Index. Eighty-six per cent of the sport halls have poor or merely satisfactory speech intelligibility; statistically significant differences in acoustics were observed between different types of sport halls. The best acoustic conditions were found in the newer, multi-purpose sport halls, which allow three classes to be taught simultaneously; the worst conditions were observed in the older, single-class sport halls. The acoustics of the school sport halls should be improved, and the strain on the voice of the teachers should be reduced by means of a more suitable organisation of lessons and the use of information communication technology equipment.

Keywords: gym; learning environment; noise; physical educators; speech intelligibility.

 

---

 

Sažetak

Zbog zahtjevnih akustičkih uvjeta u kojima se odvija nastava tjelesnoga odgoja, problemima po zdravlje i uspjeh učenika koje takvi uvjeti uzrokuju, cilj je ovoga rada bio istražiti akustičke uvjete u školskim dvoranama u kojima se u Sloveniji odvija nastava tjelesnoga odgoja. Odabrano je trideset i pet školskih dvorana koje su odražavale četiri tipa sportskih dvorana izgrađenih u različito vrijeme. Mjereno je vrijeme odjeka te je s pomoću Indeksa prijenosa govora izračunata vrijednost razumljivosti govora. Razumljivost govora loša je ili jedva zadovoljavajuća u osamdeset i šest posto sportskih dvorana. Pronađene su statistički značajne razlike u akustici prostora koji pripadaju različitim tipovima dvorana. Najbolje akustičke uvjete imaju višenamjenske sportske dvorane koje pružaju mogućnost simultanoga rada s trima skupinama učenika. Najlošije uvjete imaju starije sportske dvorane u kojima se u jednom vremenskom razdoblju može održavati nastava samo s jednom skupinom učenika. Potrebno je unaprijediti akustiku školskih sportskih dvorana, a napor koji trpi glas nastavnika umanjiti s pomoću primjerene organizacije nastave i opreme koju nude informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Ključne riječi: buka; dvorana; nastavnici tjelesnog odgoja; okolina u kojoj se odvija nastava; razumljivost govora.Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i0.1298

Refbacks

  • There are currently no refbacks.