The Impact of Exposure to Entrepreneurship Education on Student Entrepreneurial Intentions / Utjecaj izloženosti poduzetničkom obrazovanju na poduzetničku namjeru studenata

Ksenija Vuković, Irena Kedmenec, Dina Korent

Abstract


Abstract

The purpose of this study was to examine the entrepreneurial intention of undergraduate and graduate students of Economics of Entrepreneurship and its predictors among students in different stages of their studies. The research is based on two sets of hypotheses. The first one sets out to confirm the basic assumptions of the theory of planned behavior in the context of the student population and the second one assumes a positive impact of the exposure to entrepreneurship education on students entrepreneurial intentions. The regression model confirmed the first set of hypotheses. The attitudes towards entrepreneurship have the greatest impact on entrepreneurial intentions, followed by perceived behavioral control and the subjective norm whose impact is the smallest. Results indicate that there are significant differences in the attitudes towards entrepreneurship and familiarity with entrepreneurial infrastructure among students in different stages of their studies. However, research has shown that entrepreneurial intentions do not increase due to exposure to entrepreneurship education.

Key words: attitudes towards entrepreneurship; entrepreneurship program; familiarity with entrepreneurial infrastructure; perceived behavioral control; subjective norm.

---

Sažetak

Svrha ovog istraživanja jest ispitati poduzetničku namjeru studenata preddiplomskog i diplomskog studija Ekonomika poduzetništva i njezine prediktore kod studenata na različitim godinama studija. Istraživanje polazi od dva skupa hipoteza: prvog, koji je postavljen kako bi se potvrdile osnovne pretpostavke teorije planiranog ponašanja u kontekstu studentske populacije, i drugog, koji pretpostavlja postojanje pozitivnog utjecaja trajanja izloženosti poduzetničkome obrazovanju na poduzetničku namjeru studenata. Regresijskim modelom potvrđen je prvi skup hipoteza i utvrđeno je da najveći utjecaj na poduzetničku namjeru imaju stavovi prema poduzetništvu, slijedi percipirana kontrola ponašanja, a najmanji utjecaj ima subjektivna norma. Rezultati istraživanja ukazuju na postojanje statistički značajne razlike u stavovima prema poduzetništvu i poznavanju poduzetničke infrastrukture između studenata različitih godina studija. Međutim, istraživanje je pokazalo da se poduzetnička namjera uslijed izloženosti programu poduzetničkog obrazovanja ne povećava.

Ključne riječi: program poduzetničkog obrazovanja; stavovi prema poduzetništvu; subjektivna norma; percipirana kontrola ponašanja; poznavanje poduzetničke infrastrukture. Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v17i4.1268

Refbacks

  • There are currently no refbacks.