EVALUATION OF WRITTEN EXAMINATION QUESTIONS OF TURKISH LANGUAGE IN ACCORDANCE WITH BLOOM’S TAXONOMY / VREDNOVANJE PITANJA PISMENOGA ISPITA ZNANJA IZ TURSKOGA JEZIKA PREMA BLOOMOVOJ TAKSONOMIJI

Ali Göçer

Abstract


ABSTRACT

Problem Statement: In this study, it is intended to be determined whether the written examination questions asked in primary schools measure the students’ acquisition about the verbal skills in accordance with the purpose or not; whether the distribution of the written examination questions on the cognitive domain sublevels is balanced or not; and whether the examination questions meet the acquisitions determined in the program or not. Purpose: Making a number of suggestions in accordance with the results obtained by the taxonomic distribution in the cognitive domain of the written examination questions used in the measurement of the students’ acquisitions about the verbal skills in Turkey, the level of the questions in meeting the acquisitions determined in the program, and determining the teachers’ measurement and assessment competencies. Method: The study has been conducted in 47 primary schools selected from different socio-cultural districts in Kayseri province. The written examination papers of 101 Turkish language teachers selected from the determined schools have been collected. A total of 69 written examination papers have been determined with random method among the written examination paper samples belonging to sixth, seventh, and eighth grades and 603 questions have been chosen for analysis. 603 questions on these written examination papers have been examined with qualitative research approach, document examination method, and scanning technique. Findings and Results: The distribution of the written examination questions used in determining the students’ acquisitions about the verbal skills in the cognitive domain sublevels is not balanced.

Key words: analysis, cognitive domain, taxonomic distribution of the questions, measurement and evaluation

-----

 

SAŽETAK


Problemsko pitanje: Namjera ovog istraživanja bila je ispitati ispunjavaju li pitanja na pismenom ispitu u osnovnoškolskom obrazovanju svoju ulogu u ispitivanju govornih vještina u učenika ili ne, je li distribucija pitanja na pismenom ispitu na podrazinama kognitivne domene balansirana ili ne i jesu li pitanja na pismenom ispitu usklađena s predviđenim razinama usvojenosti znanja određenih programom ili ne. Svrha: Svrha istraživanja bila je izraditi niz pridjeloga utemeljenih na rezultatima istraživanja dobivenim uz pomoć taksonomske distribucije u kognitivnoj domeni pitanja na pismenim ispitima te upotrijebljenim u mjerenju razine usvojenosti govornih vještina u turskih učenika, određivanja razine pitanja upotrijebljenih u svrhu postizanja programom određenih razina usvojenosti znanja i određivanja kompetencija mjerenja i ocjenjivanja u učitelja. Metoda: Istraživanje je provedeno u 47 odabranih institucija primarnoga obrazovanja iz različitih društveno-kulturalnih oblasti Kayseri provincije. Prikupljeni su pismeni ispiti 101 učitelja turskoga jezika iz odabranih škola. Ukupno 69 pismenih ispita nasumično je izabrano iz ukupnog uzorka pismenih ispita šestih, sedmih i osmih razreda. Za analizu su odabrana 603 pitanja. Ta su pitanja analizirana uz pomoć kvalitativnog istraživačkog pristupa, metode proučavanja dokumenta i tehnike skeniranja. Rezultati: Distribucija pitanja iz pismenih ispita upotrijebljenih u svrhu određivanja usvojenosti govornih vještina u učenika te podstupnjeva kognitivne domene nije uravnotežena.

Ključne riječi: analiza, kognitivna domena, mjerenje i ocjenjivanje, taksonomska distribucija pitanja

 

 


 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v13i2.125

Refbacks

  • There are currently no refbacks.