Interdisciplinary Teaching of Science and English at an Early School Age/ Interdisciplinarno poučavanje nastavnih sadržaja prirode i društva i engleskog jezika u ranoj školskoj dobi

Vesna Kostović-Vranješ, Gloria Vickov

Abstract


Abstract

Interdisciplinary teaching plays an important role at all educational levels, particularly at an early school age. Apart from providing a basis for joint learning, it enables correlation of segmented knowledge as well as additional practice and reinforcement of the newly acquired knowledge. It stimulates an awareness of the importance of cross-curricular cognition and prepares the individual for lifelong learning. This paper investigates the possibilities for the interaction of the teaching contents of science with those of English as a foreign language in the first four grades of primary school within the Croatian educational context. It also points to the importance, need and advantages of the interdisciplinary teaching from the very start of schooling and illustrates the possibilities and modes of vertical as well as horizontal interdisciplinary teaching of the two school subjects.
Key words: correlation; interdisciplinary models; primary education; teaching topics.

---

Sažetak
Interdisciplinarno poučavanje zauzima značajno mjesto na svim razinama odgoja i obrazovanja, a posebno u ranom djetinjstvu. Osim što osigurava temelj zajedničkom učenju i otkrivanju, interdisciplinarno poučavanje omogućuje povezivanje rascjepkanih znanja, otvara prostor za njihovo dodatno uvježbavanje i utvrđivanje, potiče svjesnost o važnosti interdisciplinarnog spoznavanja i priprema pojedinca za cjeloživotno učenje. U ovom se radu istražuju mogućnosti umrežavanja nastavnih sadržaja prirode i društva i engleskog jezika od 1. do 4. razreda osnovne škole, u okviru hrvatskog obrazovnog konteksta, ukazuje na važnost, potrebu i prednosti interdisciplinarnog umrežavanja već od početka školovanja te ilustrira mogućnosti i načine vertikalnog i horizontalnog interdisciplinarnog povezivanja sadržaja tih dvaju nastavnih predmeta.
Ključne riječi: korelacija; modeli povezivanja; nastavne teme; primarno obrazovanje


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v15i3.115

Refbacks

  • There are currently no refbacks.