Kindergarten Teachers’ Resilience and Its Relation to the Parental Behaviour of Their Mothers and Fathers / Povezanost otpornosti odgojiteljica s roditeljskim ponašanjem njihovih majki i očeva

Tea Pavin Ivanec, Renata Miljević-Riđički, Dejana Bouillet

Abstract


Abstract
The number of studies on resilience is rapidly growing, and so is the interest in their implications aiming at fostering resilience of all children; not only those at risk. Many of these studies focus on protective factors that increase the probability of positive developmental outcomes. Protective factors can be recognized at all environmental levels, and the crucial level is family. More specifically, parents are those who have a key role in building children's resilience through parental practices and behaviours. Another important environmental level for fostering resilience from an early age is kindergarten, particularly kindergarten teachers who can also be a relevant protective factor during childhood. Most studies linking parental behaviour and resilience explore this relationship in childhood and adolescence. Additionally, studies on the resilience of kindergarten teachers are also lacking. Therefore, the aim of this study was to obtain insight into kindergarten teachers' resilience and its relationship with the parental behaviour of their mothers and fathers. The results obtained indicate a rather high level of resilience among kindergarten teachers in general. The results also revealed that those who grew up with supportive parents are more resilient compared to those whose parents were restrictive.
Key words: dimensions of resilience in adulthood; protective factors; restrictive parents; supportive parents.

---

Sažetak
Sve su brojnija istraživanja koja se bave otpornošću i sve je veće zanimanje za praktične implikacije otpornosti s ciljem razvoja otpornosti u sve djece, a ne samo u one koja su prepoznata kao rizična. Mnoga od tih istraživanja usmjerena su na istraživanje zaštitnih faktora, odnosno onih koji povećavaju vjerojatnost pozitivnih razvojnih ishoda. Ti faktori mogu se prepoznati na svim razinama okoline, ali je obitelj od svih najvažnija. Točnije, roditelji su oni koji svojim roditeljskim ponašanjem imaju ključnu ulogu u razvoju djetetove otpornosti. Još jedna razina okoline važna za razvoj otpornosti je vrtić, posebno odgojitelji/ce koji također mogu biti važan zaštitni faktor tijekom djetinjstva. Većina istraživanja koja se bave odnosom roditeljskog ponašanja i otpornosti tu vezu istražuje tijekom djetinjstva i adolescencije. Nedostaju istraživanja o otpornosti odgajatelja. Cilj ovog istraživanja bio je dobiti uvid u otpornost odgojiteljica, kao i ispitati postoje li razlike u otpornosti s obzirom na roditeljsko ponašanje njihovih majki i očeva. Rezultati su pokazali kako odgojiteljice imaju prilično visoku razinu otpornosti, te kako su one koje su odrastale s podržavajućim roditeljima otpornije od onih čiji su roditelji bili restriktivni.
Ključne riječi: dimenzije otpornosti u odrasloj dobi; podržavajući roditelji; restriktivni roditelji; zaštitni faktori


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15516/cje.v16i0.1120

Refbacks

  • There are currently no refbacks.